Пунітивне місто постмодерну: до питання про дисперсію соціального контролю У ХХІ столітті

Автор(и)

  • Д. В. Ягунов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.3.5

Ключові слова:

глобалізація; національна держава; пенітенціарна система; пенітенціарна установа; в’язниця; соціальний контроль; межі соціального контролю; цілі кримінального покарання; тотальні інституції; «каральне місто»

Анотація

Стаття присвячена проблемі сутності, форм, методів та меж соціального контролю у суспільстві Постмодерну. Стаття містить аналіз поглядів найбільш відомих вчених, які заклали підвалини сучасного розуміння соціального контролю, та авторські пропозиції щодо застосування таких поглядів у суспільстві ХХІ століття. Головню тезою цього дослідження є те, що сучасний соціальний контроль є більш проникливим, тонким та всеосяжним (передусім в силу своєї більшої технологічності), а відтак існує реальна небезпека втрати свободи у суспільстві Постмодерну. У статті робиться наголос на важливості для політичної науки ХХІ століття праць французького філософа Мішеля Фуко та американського соціолога Стенлі Коена щодо сутності соціального контролю на прикладі концепції карального (пунітивного) міста, яке служить моделлю сучасного суспільства технологічного соціального контролю. У статті міститься аналіз трансформації моделей соціального контролю з відповідними характеристиками кожної моделі. Стаття аналізує питання застосування у ХХІ столітті категорій, запроваджених Мішелем Фуко («ранг», «іспит», «дисципліна») і фокусує увагу на актуальності таких категорій. У статті надаються практичні приклади «посягання на свободу» (як-то камери відеоспостереження, інформаційні бази даних, розширення типології та класифікації девіантів) та поширення більш проникливого соціального контролю у сфері кримінальної юстиції. Окрема увага приділена прикладам застосування концепції net widening у національних системах кримінальної юстиції. Окрема увага приділяється «кризі реабілітаційного ідеалу», що настала після публікації у 1971 році праці американського соціолога Роберта Мартінсона. Стаття містить висновок, що свобода – це влада. Влада не як негативна категорія, пов’язана з примусом, а як категорія позитивна, пов’язана з необмеженою реалізацією своєї волі у суспільстві таких же вільних людей, без шкоди для себе та оточуючих. Тому з цієї позиції класичний формальний підхід до соціального контролю як до природнього консенсусу, який з’явився невідомо як і невідомо звідки, має сприйматися критично. Сучасне суспільство – це суспільство тонкої, прозорої, проте водночас жорсткої влади, яка не толерує владу дійсно вільних людей. Головним висновком цього дослідження буде саме загострення проблематики добровільної відмови від свободи на користь «безпеки», або, краще сказати, поєднання «безпеки» з «комфортом» відповідно до вимог споживацького глобалізованого суспільства.

Посилання

Ягунов Д. Глобалізаційна обумовленість «кризи покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко. Правова держава, 2010. 12. С.325-330.

Cohen S. Visions of Social Control. Crime, Punishment and Classification. Polity Press in association with BlackweU Publishers Ltd., 1985. 325 p.

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Москва, 2004. 188 с.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. Москва, 2001.

Свендсен Л. Філософія свободи. Львів: Видавництво Анетти Антоненко ; Київ: Ніка-Центр, 2016. 336 с.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Москва: Ad Marginem, 1999. 480 с.

Торвальд Ю. 100 лет криминалистики. URL: http://bookz.ru/authors/torval_d-urgen.html (16.07.2020).

Ягунов Д. «Криза реабілітаційного ідеалу» в наукових працях Роберта Мартінсона та їх значення для формування сучасної пенальної політики. Південноукраїнський правничий часопис, 2010. 4. С.28-30.

Ягунов Д., Севастьянова Н. «Net Widening» в системі заходів соціального контролю. Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. Т. 2. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. С. 285-288.

Ягунов Д. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? Актуальні проблеми держави і права, 2011. 60. С.145-153.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.40.

Про запобігання та протидію домашньому насильству. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.35.

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. Москва: Канон, 1995. 352 с.

Top 10 Countries and Cities By Number Of CCTV Cameras. URL: https://asiatimes.com/2019/12/ guess-who-has-more-cctv-cameras-per-capita (July 25, 2020).

Number of video surveillance cameras per thousand people in 2014, by country. URL: www.statista.com/statistics/484956/number-of-surveillance-cameras-per-thousand-people-by-country (July 25, 2020).

Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras? URL: www.comparitech.com/ vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities (July 25, 2020).

Jung Y., Wheeler A. The effect of public surveillance cameras on crime clearance rates. The University of Texas at Dallas, School of Economic, Political, and Policy Sciences. URL: https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/eh5bg.html (July 29, 2020).

Surveillance cameras and crime prevention. URL: https://www.futurelearn.com/courses/economics-ofcrime/0/steps/20272 (July 29, 2020).

В Telegram продают 900 ГБ персональных данных украинцев. Откуда данные и что делать? URL: https://tech.liga.net/technology/article/v-telegram-prodayut-900-gb-personalnyh-dannyh-ukraintsev-otkudadannye-i-chto-delat (12.05.2020).

Зростання до 70%: карантин збільшить доходи служб доставки їжі в Україні. URL: https://rau.ua/novyni/karantyn-dostavka-edy (16.03.2020).

The Corrections Corporation of America, by the Numbers. URTL: www.motherjones.com/politics/2016/06/ cca-corrections-corperation-america-private-prisons-company-profile (2020, July, 12).

Фромм Э. Здоровое общество. – Москва, 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси