Наднаціональність пенітенціарної політики: глобалізаційні процеси та в’язнична приватизація.

Автор(и)

  • D. V. Yagunov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.10

Ключові слова:

глобалізація, національна держава, пенітенціарна система, пенітенціарна установа, в’язниця, в’язнична приватизація, в’язнично-індустріальний комплекс, в’язничні корпорації, в’язнична праця, соціальний контроль, цілі кримінального покарання

Анотація

Ця стаття присвячена проблемі дослідження феномену в’язничної приватизації та політико-економічним аспектам функціонування сучасних транснаціональних в’язничних корпорацій. У центрі цього дослідження перебуває проблематика передачі пенітенціарної функції держави приватним акторам з подальшим винесенням цієї функції на наднаціональний рівень. Окремим об’єктом дослідження цієї статті є комплексний політико-економічний дуалістичний процес, який водночас характеризується як протидією між транснаціональними в’язничними корпораціями й національними державами, так і одночасно вимушеним співіснуванням зазначених вище суб’єктів. У статті фокусується увага на проблемі моральності сучасних тенденцій наднаціоналізації пенітенціарної політики та цивілізаційних цінностях, які рухають транснаціональні в’язничні корпорації. Окреме місце у статті посідає позиція щодо перетворення транснаціональних в’язничних корпорацій на квазідержавні утворення з відповідними атрибутами, функціями та повноваженнями. Стаття також містить авторський аналіз проблеми переходу від держави до приватного сектора повноважень з використання сили (у тому числі фізичного примусу). З іншого боку, різноманіття численних сучасних форм соціального контролю призводить до споконвічного змагання «куля проти броні» у контексті протистояння національної держави проти транснаціонального бізнесу, де намагання національних держав зберегти контроль над ним нагадує спроби втримати воду долонею. У статті робиться висновок, що для сучасного західного світу в’язнична приватизація та наднаціоналізація в’язничного бізнесу – це майже буденне явище, яке для країн пострадянського простору є феноменальним, ще надає ще більшої актуальності цьому напрямку досліджень в Україні. Це авторське дослідження варто сприймати не лише як аналіз переходу влади від національної держави до транснаціональних приватних акторів. У фокусі дослідження перебувають саме питання глибинної трансформації «влади карати».

Посилання

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія. Київ, 2015.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. Москва, 2001.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге ХХІ века. Москва, 2009. 609 с.

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Москва, 2004. 188 с.

Ягунов Д. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2011. 60. С. 145-153.

Ягунов Д.В. Глобалізація та «криза покарання» трансформація пріоритетів пенальної політики сучасних країн. Актуальні проблеми держави і права, 2010. 55. С. 550-554.

Ягунов Д.В. Глобалізаційна обумовленість «кризи покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко. Правова держава, 2010. 12. С.325-330.

Ягунов Д. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2008. 34. С.115-121.

Ягунов Д.В. В’язниця як модель суспільства або суспільство як модель в’язниці (категорія свобод и в контексті пенальних практик глобалізованого суспільства). Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Суми, 2011. 7.

Ягунов Д.В. Пенологічна політика в епоху глобалізації. Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов, посвященных 10-летию економико-правового факультета ОНЮА в г. Симферополе. Симферополь, 2010. С.350-352.

Ягунов Д.В. Вплив глобалізації на кримінальну політику сучасної держави в контексті питання про «кризу покарання». Проблеми національної державності: матеріали Міжнародної наукової конференції памяті Л.М. Стрельцова (ОНУ ім. Мечникова, 26 березня 2010 року). Одеса, 2010. С.261-263.

Самойлов О.Ф. Імперативи світової політики в добу глобалізації. URL: https://vmv.kymu.edu.ua/v/10/07.htm (дата звернення 14.07.2020)

Воронкова В.Г. Глобалізація як процес універсалізації стосунків між державою та ринком. URL: www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_2.pdf (дата звернення 14.07.2020)

National Institute on Money In State Politics, Client Summary: GEO Group. URL: www.followthemoney.org/database/lobbyistclient.phtml?lc=100516&y=0 (2020, July, 12)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси