Особливості фіскальної децентралізації в Словацькій Республіці: досвід для України.

Автор(и)

  • M. Cirner Пряшівський університет (Словацька республіка)
  • N. Maradyk Пряшівський університет (Словацька республіка)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.8

Ключові слова:

фіскальна децентралізація, місцеве самоврядування, Словаччина, Україна, державне управління, локальна демократія

Анотація

Розглядаються основні напрями реформування системи місцевого самоврядування у Словацькій Республіці. Висвітлено історичні аспекти становлення місцевого самоврядування у Словаччині та здійснено системний аналіз адміністративної й територіальної реформ у державі. Проаналізовано особливості сучасного етапу децентралізаційних реформ, який став результатом низки ендогенних та екзогенних чинників. Автори детально проаналізували позитивні наслідки децентралізації та негативні тенденції, що супроводжують цей процес. Зроблено висновок, що для утвердження України як демократичної і правової держави принципово важливою є побудова дієвої системи місцевого самоврядування, спроможної своєчасно й ефективно задовольняти потреби громадян, сприяти реалізації їхніх прав. Важливу роль у реформуванні самоврядування відіграє децентралізація влади, що передбачає передачу значного обсягу завдань, функцій та повноважень з центрального рівня на місцевий із належним їх розмежуванням між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Україна повинна навчитися не тільки з позитивних, а й з негативних аспектів та наслідків реформи державного управління.

В цілому, у Словаччині фінансові джерела розподілені між різними рівнями влади таким чином, що і регіони і уряд мають потужну фінансову базу для своєї діяльності, а держава здійснює трансферти до місцевих бюджетів не тому, що вони не можуть профінансувати свої мінімальні потреби (як це має місце в Україні), а на виконання делегованих функцій. Будучи повністю відповідальними за соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці, органи місцевого самоврядування проводять активну економічну політику, в тому числі в питаннях пошуку та залучення інвесторів. Це сприяє як розквіту регіонів, так і високій економічній динаміці Словацької республіки загалом.

Таким чином, реформи в Словацькій республіці призвели до становлення ефективної та динамічної моделі місцевого самоврядування. Подальша бюджетна реформа та фіскальна децентралізація зробили органи місцевого самоврядування фінансово незалежними від центральних органів влади.

Посилання

Betliy O. Fiscal Decentralization in Ukraine: Is It Run Smoothly? 4liberty.eu. 2018. Review (9): 124-137. URL: <http://4liberty.eu/wp-content/uploads/2018/11/OLEKSANDRA-BETLIY_FISCAL-DECENTRALIZATION-IN-UKRAINE-IS-IT-RUN-SMOOTHLY.pdf>. (Access date: 2019-10-12).

Cirner M. Cezhraničná spolupráca v Európe a verejná správa naprieč hranicou (Slovensko – Ukrajina). Prešov: ADIN, s. r. o., 2017. 65 s.

Dudinský V.The analysis of cross-border cooperation between the Slovak Republic and Ukraine / Vladislav Dudinský, Vladimír Dančišin, Martin Lačný. Annales Scientia Politica. Vol. 6. No.1 (2017). P. 46-56.

Klimovský D. Samosprávy v EÚ: Ukrajina: Existencia neprehľadnej samosprávy v politicky rozdelenej krajine. In: Územná samospráva. 2012. roč. 8, č. 3. S. 46 – 50.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ekonomická informácia o teritóriu. Ukrajina. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 2018. URL: <https://www.mzv.sk/documents/746990/620840/Ukrajina++ekonomick%C3%A9+inform%C3%A1cie+o+terit%C3%B3riu+2018>. (Access date: 2019-10-10).

Sedláková S. Fiškálna decentralizácia – jej význam a dôsledky pre územnú samosprávu. Ekf.tuke.sk 2008. URL : <http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/files/prispevky/sedlakova.pdf>. (Acess date : 2019-11-11).

Sydorchuk O. Decentralization reform in Ukraine: prospects and challenges. Policy Bried 2015. URL: <http://dif.org.ua/modules/pages/fi les/1449069764_3870.pdf>. (Acess date : 2019-10-11).

Tichý D. Financovanie prenesených kompetencií. Aktuálne problémy fiškálnej decentralizácie na Slovensku (II). Verejná správa. 2003. URL: <http://www.angelfire.com/planet/dusan_kozovsky/PDF/VS122003.pdf>. (Acess date : 2019-10-14).

Turanský V. Samosprávne kraje doplatia na daň z motorových vozidiel. Hnporadna.hnonline.sk 2014. URL: <http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/541320-samospravne-kraje-doplatia-na-dan-z-motorovych-vozidiel>. (Acess date :2019-10-19).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси