Ставлення українців до збройного конфлікту як чинник стримувань і противаг у процесі становлення інституту народовладдя в Україні.

Автор(и)

  • T. L. Nagornyak Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • I. A. Zaichenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.3

Ключові слова:

громадська думка, система стримувань і противаг, народовладдя в Україні, збройний конфлікт, Донбас, Схід України, «політика знизу»

Анотація

У статті здійснено спробу наукового обґрунтування реальною політичною практикою динаміки змін громадської думки щодо конфліктогенності української реальності через систему стримувань і противаг у контексті становлення інституту народовладдя в Україні.

Висловлені авторками висновки обумовлені Постановою ВРУ №727-ІХ від 18.06.2020 р. і ґрунтуються на матеріалах опитувань та соціологічних дослідженнях Інституту соціології НАН України, Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Центру Разумкова, Київського міжнародного інституту соціології, чинному законодавстві та власному досвіді прикладного політичного аналізу й політичного консультування.

Охарактеризовано ключові тенденції суспільних настроїв щодо збройного конфлікту на Сході України, що залишаються в цілому сталими впродовж 2014 – 2020 рр. А саме: визнання «російського фактору» у конфлікті, критична оцінка громадянами державної політики України щодо врегулювання та соціально-гуманітарної роботи з тимчасово окупованими територіями, бачення майбутнього політико-правового статусу т.зв. «ДНР-ЛНР» у складі України, з огляду на неможливість повномасштабного військового наступу, з одного боку, і готовність йти на компроміси заради мирного врегулювання, з іншого. Доведено, що збройний конфлікт на Донбасі на сьогодні не потрапляє в топ найважливіших для українців проблем (на відміну від 2014-2015 рр.) і тяжіє до заморожування і підтримки сторонами конфлікту існуючого status quo. Проте, його гібридність створюватиме в Україні джерело політичної нестабільності і поле для маніпуляцій суспільством з боку держави. Визнається, що мирне врегулювання збройного конфлікту на Сході України за сучасної політичної кон’юнктури можливе лише зі значними поступками національними інтересами України. Доведено, що інституціоналізація народовладдя в Україні через обов’язковий всеукраїнський референдум, враховуючи низький рівень правосвідомості та аналіз емпірики, є передчасною.

Посилання

2015-й: політичні підсумки – думка населення. Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології. 29.12.2015.

URL: https://dif.org.ua/article/2015-y-politichni-pidsumki-dumka-naselennya

Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз’єднав чи з’єднав Україну? Трансформація суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 8-39.

Бураковський І. Російська агресія на Cході України як чинник формування економічних настроїв в Україні. Трансформація суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір

/ Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 70-111.

Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя) // Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 3. С. 48-56.

Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Центр Разумкова. Проєкт «Конфлікт на Донбасі: сучасні реалії і перспективи врегулювання» за підтримки МЗС Нідерландів. К., 2019. 144 с.

Воєнна доктрина України. Затверджено Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015

Гайду Г. Конституційні форми реалізації народного волевиявлення через референдум та виборчий процес // Evropský politický a právní diskurz. 2018. Vol. 5. Iss. 4. P. 105-113.

Громадська думка про ситуацію на Донбасі та шляхи відновлення суверенітету України над окупованими територіями. Опитування Центру Разумкова. 11.10.2019. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/gromadska-dumka-pro-sytuatsiiu-na-donbasi-ta-shliakhy-vidnovlennia-suverenitetu-ukrainy-nad-okupovanymy-terytoriiamy

Громадська думка про ситуацію на Донбасі та шляхи відновлення суверенітету України над окупованими територіями (лютий 2020р.). Опитування Центру Разумкова. 26.02.2020.

URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/gromadska-dumka-pro-sytuatsiiu-na-donbasi-ta-shliakhy-vidnovlennia-suverenitetu-ukrainy-nad-okupovanymy-terytoriiamy-liutyi-2020r

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». 18.01.2018.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.

Золкіна М. Донбас: нові тренди громадської думки. Трансформація суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 173-198.

Лосєв І. Яким стане Крим після звільнення його від окупації Росією? 10.04.2018. Радіо Свобода.

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29155093.html

Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 4. С. 20-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_4_3

Підсумки-2019 й прогнози на 2020-й: громадська думка. Загальнонаціональне дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. 26.12.2019. URL: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2019-gromadska-dumka

Пошуки шляхів відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом: стан громадської думки напередодні парламентських виборів. Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва і Центру Разумкова. 11.07.2019 р. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/poshuky-shliakhiv-vidnovlennia-suverenitetu-ukrainy-nad-okupovanym-donbasom

Пошуки шляхів відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом: стан громадської думки напередодні президентських виборів. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 13.02.2019. URL: https://dif.org.ua/article/poshuki-shlyakhiv-vidnovlennya-suverenitetu-ukraini-nad-okupovanim-donbasom-stan-gromadskoi-dumki-naperedodni-prezidentskikh-viboriv

Ручка О. Динаміка ціннісних пріоритетів громадян України. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 (20) / Головні редактори д.екон.н. В.М.Ворона, д.соціол.н. М.О.Шульга. К.: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 210-215.

Ставлення населення до подій на Донбасі: ціна миру і шляхи подолання конфлікту. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 13.11.2015. URL: https://dif.org.ua/article/stavlennya-naselennya-do-podiy-na-donbasi-tsina-miru-i-shlyakhi-podolannya-konfliktu

Ставлення українців до Мінських домовленостей та статусу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування Центру Разумкова. 01.12.2016. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/infoDonbas1116.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси