Передумови та інституціоналізація взаємовідносин влади і опозиції в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі країн Вишеградської групи): досвід для України.

Автор(и)

  • V. Y. Klymonchuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.2

Ключові слова:

політична опозиція, Вишеградська група, демократія, парламентська опозиція, політична криза

Анотація

Проаналізовано досвід та еволюцію країн Центрально-Східної Європи, поліваріантність шляхів і результатів демократичних трансформацій. Враховано ряд спільних характеристик і знакових цілей на початку трансформації, де зазначено , що не всі країни регіону мали позитивну динаміку та лінійний шлях транзиту, не всі досягли рівня консолідованої демократії і не всі консолідовані демократії повністю реалізували свій потенціонал.

Окреслено значення та особливості політичної опозиції у процесах структуризації та інституціалізації політичних режимів країн Вишеградської групи. Відзначено вплив політичної опозиції та протестності на трансформацію від автократичних до демократичних режимів. Прослідковано еволюцію і взаємозв’язок моделей демократичного транзиту від доінституційного явища (суспільно-політичні протести) в інституційне явище (у формі політичного інституту), а також з’ясовано інституційні фактори, які сприяли зниженню рівня конфліктного потенціалу у процесі демократичного переходу

Надано значення політичній практиці та враховано досвід країн Вишеградської групи, для аналізу політичних процесів, політичної кризи та протистояння влади та опозиції, передусім у межах парламенту в сучасній Україні. Розглянуто як найкращий приклад дослідження коаліційних урядів у період політичної трансформації та в період після вступу цих країн до ЄС, що може бути цінним е емпіричним матеріалом дослідження для подальшого політичного розвитку України та її політичних інститутів. Встановлено, що основною умовою становлення консолідованої демократії є процес конструктивізації політичної опозиції.

Посилання

Кольцов В. Особливості та значення політичної опозиції у структуризації та інституціоналізації політичних режимів країн Вишеградської групи (1989-2017): порівняльний аналіз. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. Студії. 2017. Вип. 14. С.140-149

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / за заг. ред.

Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.-2016. 488 с.

Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть: Навчальний посібник / Упоряд. М.Лендьел. Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2016. – 464с.

Зеленько Г. І. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. Вип. 2. С. 64-84.

Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз

/ за ред. проф. Г. М. Перепелиці. К. : Видавничий дім «Стилос», 2013. 302 с.

Бокало Н., Трохимчук С. Проблеми і перспективи демократизації в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі країн Вишеградської групи). Львів, 2000. 68 с.

Степанова Н. Конфліктна взаємодія суб’єктів української політики: нові умови, нові правила, нові підходи до вивчення. Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: зб. наук. праць. Одеса: Одеський нац. ун-т ім. Мечникова, 2013. С.201-222.

Бусленко В. Конфліктний характер взаємовідносин між владою та опозицією в Україні: причини та політичні наслідки. Studia Politologica Ucraino-Polona. Вип. 5. Житомир-Київ-Краків, 2015. C.321.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси