Модернізація політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки.

Автор(и)

  • M. V. Kopiika Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.1.15

Ключові слова:

міжнародні організації, інформаційна безпека, кібербезпека, інформаційні загрози, центри протидії, ООН, НАТО, ОБСЄ, БРІКС

Анотація

Стаття присвячена аналізу модернізації політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки з огляду на появу нових гібридних загроз для міжнародного миру, оскільки проблеми глобальної безпеки посідають особливе місце в структурі міжнародної політики, визначають суперечності сучасного етапу міжнародного розвитку, які досягли такого рівня і гостроти, що можуть поставити під загрозу забезпечення світопорядку, навіть саме існування цивілізації. Наразі проблема забезпечення інформаційної безпеки на міжнародному рівні полягає у прагненні окремих світових акторів контролювати політичні процеси на значних територіях із застосуванням інформаційних та кібероперацій, що спричинює проблему інформаційного дисбалансу сил і порушення національного інформаційного суверенітету. Аналіз стратегій міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки свідчить про спільні і відмінні підходи до трансформації політичної діяльності міжнародних організацій, що зумовлюються політичними позиціями акторів, різними пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки та різним рівнем їх інформаційного розвитку.

Практичне забезпечення інформаційної безпеки у форматі міжнародних організацій визначається стратегічною спрямованістю загроз щодо критично важливих систем життєдіяльності світового співтовариства, використанням інформаційних ресурсів як зброї масового ураження, необхідністю створення міжнародних механізмів протидії і попередження глобального протистояння, непередбачуваного за своїми наслідками Тенденції зрощування глобальних і регіональних проблем вплинули на можливості міжнародних акторів визначати напрями і стратегії політичних змін на видиму перспективу, обумовили залучення потужного механізму міжнародних інститутів для розв’язання проблем світового розвитку. Гібридний характер інформаційних загроз зумовив зміну підходів міжнародних організацій до політики у сфері інформаційної безпеки і формування нових структур для протидії сучасним викликам для підтримання миру і стабільності.

Посилання

Libicki M.С. Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare / M.С.Libicki. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 336 p.

Hoffman F. Hybrid vs Compound /Frank G. Hoffman // Small Wars Journal. – 2009. – October.

URL.: http://smallwarsjournal.com /blog/journal/docs–temp/189–hoffman.pdf.

Nye J.S. Cyber Power / Joseph S. Nye. – Cambridge: Pub. by Belfer Center for Science and International Affairs, 2010. – 26 p.

Cebrovski A., Garstka J. Network–Centric Warfare: Its Origin and Future / A. Cebrovski, J.Garstka

// Proceedings. – 1998. – January. URL.: http:// www. kinection. com/ ncoic/ ncw _origin_future.pdf

Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика//Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А., Кучмій О.П., Фролова О.М./Підручник. – Київ: Центр вільної преси, 2016. – 418 с.

Почепцов Г. Гибридная война: информационная составляющая / Г.Почепцов.

URL.: http://psyfactor.org/ psyops/hybridwar5.htm

Ожеван М.А.Глобальна війна гранд-наративів у сучасну добу // Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с.

Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/ N13/371/66/ PDF/N1337166. pdf?OpenElement

Resolution adopted by the General Assembly on 12 December 2019 [on the report of the First Committee (A/74/363)] 74/29. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security. URL: https://undocs.org/en/A/RES/74/29

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security. URL: https://www.un.org/disarmament/ict-security/Prevention of an arms race in outer space https://undocs.org/en/A/RES/74/32

NATO Cooperative Cyber Defence Centre (CCDCOE). URL: https://www.cybersecurityintelligence.com/ nato-cooperative-cyber-defence-centre-ccdcoe-395.html

Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations to Be Launched

// NATOCCDCOE. – 2017. URL: https://ccdcoe.org/tallinn-manual-20-international-law-applicable-cyber-operations-be-launched.html.

A cyber-security framework fordevelopment, defense and innovation at NATO.

URL: https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13731-019-0105-z

Brent L. NATO’s role in cyberspace. URL: https://www. nato.int/docu/ review/articles/2019/02/12/

natos-role-in-cyberspace/index.html

Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE. URL: https://www.osce.org/whatistheosce

Austrian OSCE Chairmanship Conference on Cyber Security. URL: https://www.osce.org/event/austrian-cyber-security-2017

Cyber/ICT Security for a safer future: The OSCE’s role in fostering regional cyber stability.

URL: https://polis.Osce.org/cyberict-security-safer-future-osces-role-fostering-regional-cyber-stability

Belli L. BRICS countries to build digital sovereignty. URL: https://www.opendemocracy.net/en/hri-2/

brics-countries-build-digital-sovereignty/

From BRICS to CyberBRICS: New Cybersecurity Cooperation. URL: http://www.chinatoday.com.cn/ ctenglish/2018/tpxw/201911/t20191113_800184922.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку