Соціальні програми в контексті державної підтримки захисту населення в країнах ЄС (на прикладi програми “Сiм’я 500+” Республiки Польщі).

Автор(и)

  • M. O. Dovbysh Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.1.4

Ключові слова:

сімейна політика, соціальний захист і супровід, соціальна політика, соціальне страхування, соціальна допомога, соціальні послуги, соціальні реформи, європейський досвід

Анотація

У статті розглядаються нормативно-регулятивні основи формування та здійснення сімейної політики органами Європейського Союзу. Приділено увагу особливостям сімейної політики в деяких країнах Європейського Союзу (насамперед Польщі), а також соціальний захист сімей з дітьми і багатодітних сімей у контексті значення їх досвіду для України. За допомогою порівняльного аналізу загальноєвропейського і національного рівнів політики соціального захисту сім’ї, виявлено основні тенденції, які визначають сучасні напрямки супроводу сім’ї в Європі. Здійснено науковий огляд основних досягнень соціальної політики ЄС в сфері захисту сім’ї, які є перспективними для впровадження в політичну практику України в умовах подальшої євроінтеграції. На прикладі окремих країн ЄС (Польщі) проаналізовано практику запровадження цього механізму, визначено його переваги (підвищення адресності, якості, доступності соціальних послуг; підвищення ефективності та раціональності використання соціальних витрат, підвищення рівня відкритості, прозорості та відповідальності тощо) та ризики (рівень виконання договорів, фінансові, політичні).

Зазначено, що виклики до сімейної політики в країнах Європейського Союзу достатньо різняться один від одного, але принципи солідарності не полишають жодну з країн, яка опікується долею свого власного народу. На основі аналізу соціальних систем деяких країн Європейського Союзу запропоновано наступні кроки щодо підтримки сімей в Україні: – запровадити податкові пільги для багатодітних сімей, а з народженням кожної наступної дитини зменшувати податки для сімей у відсотковому плані; – прийняти Державну програму виховання дітей дошкільного віку, яка б включала створення нових дошкільних установ, а також державну допомогу по догляду за дітьми при умові використання послуг вихователів; – оптимізувати систему державного управління щодо соціальних допомог багатодітним сім’ям і літнім людям, наділивши цими повноваженнями лише один центральний уповноважений орган, використавши досвід Республіки Польща.

Посилання

Eurostat. Access mode. URL : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Social_protection_statistics.

Державна сімейна політика в країнах Західної Європи. URL : http://shev.gov.ua/index.php?option= com_content&task=view&id= 6882&Itemid=479.

Кришталь Г. Сімейна політика в ЄС – приклад Польщі URL : http://www.familyinstitute.org.ua/ downloads/file/dopovidi%20konferencii%202007/7%20.

Melnychuk L. M. Yevropeiskyi dosvid realizatsii simeinoi polityky. Universytetskinaukovi zapysky. 2007. № 4. S. 432–437

Пріоритети розвитку сімейної політики країн Європейського Союзу.

URL : http://demostudy.blogspot.com/2012/09/blogpost.html

Про становище багатодітних сімей у країнах ЄС. URL : http://bukviche.com/pro-stanovyche-bahatoditnych-simej.

Ruhm C. J The economic consequences of parental leave mandates: Lessons fromEurope. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 1996. 35 p.

Стартовал второй этап программы «Сеньор плюс». Радио Польша. 28.11.2017.

URL : http://archiwum.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/337223

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси