Ідеологія та суспільно-політичні доктрини державного урядування у франкістській Іспанії: сучасні підходи.

Автор(и)

  • O. P. Ivanytska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.11

Ключові слова:

Ф. Франко, ідеологія, каудилізм, антикомунізм, націоналізм, фалангізм, фашизм, католицизм, монархізм

Анотація

У статті наголошується на актуальності концептуального опрацювання ідеологічної практики франкістського авторитарного режиму, який підготував умови для мирного й швидкого демократичного транзиту та набуття Іспанією в історично короткі терміни повноцінної суб’єктності у світовій та європейській політиці; з’ясовані історіографічні здобутки вітчизняної та зарубіжної науки з досліджуваної проблематики; вказані існуючі лакуни у вивченні цього питання; проаналізовані ідеологічні засади та суспільно-політичні доктрини державного урядування у франкістській Іспанії, їхні історичні витоки, фактори та причини формування, складові, сутність, спрямування, еволюція та трансформація ідеологічних принципів та доктрин відповідно до історичних етапів, які пройшов у своєму розвитку іспанський франкістський режим упродовж 1939-1975 років; доводиться відсутність у франкістській Іспанії уніфікованої ідеології на зразок націонал-соціалістичного чи фашистського режимів, проводиться компаративістика франкізму з режимом Хорті в Угорщині, Пілсудського у Польщі, Антонеску в Румунії; стверджується використання франкізмом розмаїтого ідеологічного спектру, репрезентованого націоналістичними, традиціоналістськими, консервативного рухами, коріння яких часто сягають у давнє історичне минуле Іспанії, вивчаються їхні історичні, політико-філософські, соціальні витоки та складові, простежується особливості їхнього становлення, розвитку, модифікації та еволюції відповідно до трансформації політичної, соціально-економічної та зовнішньополітичної практики франкізму, починаючи з кінця 1950-х років. Автор статті зазначає пряму взаємозалежність специфіки стабілізаційно-реформаторського франкістського авторитаризму в Іспанії та моделі її переходу до повноцінної демократії, набуття нею членства в Північноатлантичному альянсі та Європейському Союзі.

Посилання

Арендт Х. Джерела тоталітаризму /Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 584 с.

Friedrich Carl J., Brzezinski Zb. Totalitarian dictatorship and autocracy. – Cambridge (Mass.): Harvard university press, 1965. – 438 p.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм /Пер. с франц. Г.И.Семенова. – М.: Текст, 1993. – 303 с.

Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы (20-80-е годы ХХ века): Материалы международной научной конференции (г.Харьков, 21-23 сентября 1993 г.). – Т.1. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1994. – 312 с.

Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 6. – с. 129-133.

Іваницька О.П. Франкістська Іспанія. 1939-1975 рр. Історіографія. – Вінниця, 1996. – 160 с.

Іваницька О.П. Франкістська Іспанія. 1939-1975 рр. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. – Київ, 1997. – 40 с.

Протасенко С.В. Идеология франкизма – при Франко и после //Политэкс. – 2005. – №1. – с. 24-29.

Гарсиа Хосе. Испания ХХ века. – М.: Мысль, 1967. – 486 с.

Испания. 1918-1972 гг. Исторический очерк / Под ред. И.М.Майского. – М.: Наука. 1975. – 495 с.

Пожарская С.П. Внутренние и внешние факторы утверждения фашизма в Испании // История фашизма в Западной Европе. – М.: Наука, 1978. – с. 287-340 (614 с.).

. Пожарская С.П. Франкизм как испанская разновидность фашистской государственности // Фашизм и антидемократические режимы в Европе. Начало 20-х годов – 1945 г. Сборник статей. – М.: Наука, 1981. – с. 47-63.

Тамамес Р. Финансовая олигархия в Испании. – М.: Прогресс, 1981. – 272 с.

Tamames R. La Republica. La era de Franco. – Madrid: Alianza Editorial, 1989. – 376 p.

Vilar S., Cierva R. de la. Pro y contra Franco. – Barcelona: Planeta, 1986. – 498 p.

Висенс Хуан. Записки по истории франкистского режима.// Проблемы испанской истории. – М.: Наука, 1979. – с.81-93

Іваницька О. П. Франко – каудильйо Іспанії: монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 432 с.

Sabin Rodriguez Jose Manuel. La Dictadura franquista (1936-1975). Textos y documentos. – Madrid: AKAL,1997. – 449 p.

Escudero Garcia Jose Maria. Historia politica de las dos Españas. T.3. Madrid: Editora nacional, 1976. – 1987 р.

Gallo Max. Spain under Franco. – New York: E.P. Dutton &Company, ins., 1974. – 391 p.

Сориа Жорж. Война и революция в Испании. 1936-1939. В двух частях. – М.: Прогресс, 1987. – Т.2. – 325 с.

Пожарская С.П. Думал ли Франко о будущем Испании? // Проблемы испанской истории. 1992. – М.: Наука, 1992. – С.5-15.

Jackon Gabriel. The Spanish Republic and Civil War. 1931-1939. – Princeton: Princeton University Press, 1972. – 577 p.

Payne Stanley. Falange/ A History of Spanish Fascism. – Stanford. 1967. – 769 p.

Payne Stanley G. El Regimen de Franco. 1936-1975. – Madrid: Alianza Editorial, 1987. – 682 p.

Малый В.В. Реслублика в осаде: гражданская война в Испании 1936-1939 гг., // Новая и новейшая история. 2000. №5. С. 239-248.

Мещеряков М. Т. Испанская фаланга //Мировая экономика и международные отношения. – 1965. – № 10. – с. 140.

Пожарская С.П. Фашистская фаланга в Испании // Новая и новейшая история. – 1972. – № 5. – С. 103-115.

Пожарская С.П. Фашистская фаланга в Испании // Новая и новейшая история. – 1973. – № 1. – С. 120-135.

Престон Пол. Франко: Биография. – М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 1999. – 702 с.

Ruiz David. La Dictadura franquista. 1936-1975. – Oviedo: Dopesa, 1978. – 164 p.

Дугин А. Органическая демократия // Наш современник. – 1992. – №10. – с. 139-147.

Алексеева Т.А. Законодательное оформление диктатуры Франко в Испании // Правоведение. – 2005. – №3. – С.183-202.

Pascual Marin Perez. El Caudillaje Español. Ensayo de construccion historico-juridica. – Madrid Temas de Hoy, 1960. 287 p.

Carlos Fernandez Santander. Le Dictadura de Franco. Ideologia, personajes, metodos. – Sada-A.Coruña: Edicios de Castro, 2002. – 113 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія