Особливості формування політичної свідомості.

Автор(и)

  • N. M. Efteni Національний університет «Одеська морська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.10

Ключові слова:

політична свідомість, політична культура, громадська думка, політична участь, політичне маніпулювання

Анотація

В статті аналізуються проблеми та особливості політичної свідомості, які виникають в процесі трансформації суспільства. Швидкі зміни, які відбуваються в усіх сферах життєдіяльності в суспільстві, призводять до проблем у формуванні свідомості громадян, в тому числі інтересів, ціннісних орієнтацій. Підкреслюється, що політична свідомість відображається в почуттях, поглядах, знаннях населення і характеризує особливості політико-владних відносин в суспільстві. Формування політичної свідомості відбувається завдяки критичному мисленню, аналізу історичного досвіду і сучасних подій, усвідомленню необхідності політичної участі в політичних процесах. Політична свідомість особистості поєднує в собі сформовані ціннісні орієнтації, можливість громадян впливати на функціонування політичної системи та ставлення, рівень довіри до існуючої влади. В умовах трансформації суспільства механізми формування політичної свідомості мають латентний, суперечливий характер.

Зазначається, що політична свідомість сприяє інтеграції різних соціальних груп, індивідів в суспільстві. Політична свідомість пов’язана з особливостями політичної системи, рівнем політичної культури громадян, їх знань та освіти. Політична свідомість, виконуючи свої функції, виступає гарантом стабільного і легітимного функціонування політичної системи. Усвідомлення особистістю свого становища в суспільстві, активна громадянська позиція дозволяє впливати на політичну владу. Неспроможність політичної еліти провести реформи і подолати кризові явища в суспільстві призводить до змін в політичній свідомості і може стати причиною гострих реакцій з боку соціуму, які можуть проявлятися як у вигляді незадоволення політикою існуючої політичної влади, так і активних протестних акцій з боку населення.

Посилання

Бабкіна О. В., Безродний Є. Ф., Горбатенко В. П., Дмитренко С. П., Дорофей В. Т. Політологія: Посібник для студ. вузів / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). К. : Видавничий центр "Академія", 2004. 366 с.

Бебик В. Політична свідомість українського суспільства. Соціальна психологія. 2007. № 5. C. 18-24.

Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина: монографія. Київ : МАУП, 2003. 424 с.

Буркут І., Гуйтор М. Свобода вибору чи маніпуляції політтехнологів. Буковинський журнал. 2003. № 3-4. С. 74-96.

Головаха Є. Особливості політичної свідомості: амбівалентність суспільства та особистості . Політологічні читання, 1992. № 1. С. 24-39.

Головаха Є. Як змінюється суспільство [Електронний ресурс]. – URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/yak-zminyuyetsya-suspilstvo/ (дата звернення: 20.11.2019).

Кравченко Ю.І. Політична культура та політична свідомість як детермінанти розвитку демократичноорієнтованої держави. Українська політична нація : генеза, стан, перспективи: Монографія / За заг. ред. В.С.Крисаченка. Київ : НІСД, 2004. 647 с.

Соціально політична ситуація в Україні URL: http://socis.kiev.ua/ua/2019-02/?fbclid=IwAR1A2Gdn0NvMrhoc_IzLz8Dffm6NLiFSP0oS7Mhyh-7mScleWlHvIxErUc (дата звернення: 20.11.2019).

Україна напередодні президентських виборів 2019. – лютий. URL: http://socis.kiev.ua/ua/2019-02/ ?fbclid=IwAR1A-2Gdn0NvMrhoc_IzLz8Dffm6NLiFSP0oS7Mhyh-7mScleWlHvIxErUc (дата звернення: 20.11.2019).

Вибори Президента України. Центральна виборча комісія. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ vp2019/wp063pt001f01=720.html (дата звернення: 20.11.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія