Інституційні механізми захисту прав людини в умовах військово-політичного конфлікту.

Автор(и)

  • V. A. Haponenko Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.2

Ключові слова:

демократизація політичної системи, військово-політичний конфлікт, захист прав людини, інституціоналізація конфлікту

Анотація

У статті розглядаються особливості та суперечності інституційних механізмів захисту прав в умовах військового протистояння в контексті демократизації політичної системи України. Обгрунтовано роль процесу інституціоналізації конфлікту для завершення переходу до демократії у нашій державі.

Визначено основні особливості інституційного забезпечення захисту прав. Це, зокрема, неготовність до захисту прав через відсутність відповідного досвіду, навздогін ний характер захисту прав, що полягає не у створенні гарантій, а відновленні вже порушених прав, нормативні неточності щодо визначення статусу окупованих територій, процедури захисту прав, юридичних наслідків за порушення прав, відсутність в структурі вищих органів державної влади спеціалізованих інститутів з координації процесу забезпечення прав та налагодження у цій сфері співпраці з громадськими організаціями, недостатнє фінансування та вичерпність ресурсів для реалізації задекларованих прав у зв’язку з тривалістю військового конфлікту, практичні складності реалізації, відсутність чіткої програми реінтеграції.

Запропоновано пріоритетні завдання вдосконалення інституційних механізмів захисту прав, зокрема здійснення заходів щодо демократизації політичної системи загалом, інституціоналізації конфлікту, підвищення рівня легітимності інститутів влади, створення вищого виконавчого органу, який забезпечив би злагодженість та комплексність захисту прав, передача частини повноважень і ресурсів щодо захисту прав на місця, розробка довготривалих програм соціального забезпечення та адаптації внутрішньо переміщених осіб, забезпечення необхідної інформаційної підтримки щодо можливостей захисту прав, виховання в дусі ідеології миру, толерантності, поліетнічної солідарності, інших демократичних цінностей.

Посилання

Малиха М.І. До проблеми сутності поняття «внутрішньо переміщені особи»: державна політика та регіональна практика. Грані. Політологія. № 8 (124). 2015. С. 6-14.

Новакова О.В. Проблеми та складові соціальної політики української держави щодо окупованих територій Донбасу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. [Відп. Ред. О.В.Бабкіна]. 2018. Випуск 24. С.11-16.

Явір В. А. Роль інформаційної політики в реінтеграції України. Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 121. С. 239-242.

Дакал А. Реалізація прав дітей у контексті досягнення цілей сталого розвитку: Україна. Evropský politický a právní diskurz. Volume 6 Issue 1. 2019. С. 87-94.

Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М: Ладомир, 2004. 342 с.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» / Верховна Рада України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 (дата звернення: 3.04.2019).

Закон України «Про захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 / Верховна Рада України. (дата звернення: 3.04.2019).

Захист прав внутрішньо переміщених осіб: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативноправової бази / Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”» в партнерстві з громадською організацією «Донбас СОС». URL: https://www.vplyv.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Group-of-Influence_analyses.pdf (дата звернення: 3.04.2019)

Перешкоди в реалізації прав і свобод осіб на окупованій території Кримського півострова та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей / ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», ГС Українська Гельсінська спілка з прав людини. Аналітичний звіт. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zvi1t.pdf (дата звернення: 3.04.2019)

Войналович І.А., Кримова М.О., Щетініна Л.В. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2. С. 250-257.

Україні з’явився омбудсмен з переселенців / Інформаційне агентство УНІАН. URL: http://www.unian.ua/politics/1040056-v-ukrajini-zyavivsya-ombudsmen-z-pereselentsiv.html (дата звернення: 3.04.2019).

Цінності українців pro et contra реформ в Україні. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/ 1850963-78799c8650906a9dd662cee6db323ee1.html (дата звернення: 3.04.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси