Рецензія на монографію Я. Б. Яроша «Трансформація політичних партій в Україні».

Автор(и)

  • Ye. H. Tsokur Запорізький національний університет

Анотація

В останні роки у вітчизняній і світовій науці значно актуалізувалися дослідження, щодо аналізу суб’єктів політичного процесу. В той же час політична наука переважно зорієнтована на поточні проблеми політичної боротьби за владу в Україні, дещо відстає в дослідженні теоретичних складових становлення і розвитку політичних партій в нашій країні. Тому дослідження Яроша Я. Б. є поза всяким сумнівом своєчасним і актуальним. Із значним обсягом наукових праць із цієї проблематики, природа і сутність становлення, функціонування і трансформація політичних партій у світовій політичній науці досліджується по різному. Це зумовлює необхідність певної уніфікації поглядів на предмет дослідження.

Концептуальним стрижнем монографії є розуміння специфіки функціонування політичних партій не тільки як знаряддя в боротьбі за групове панування, а ще як спосіб узгодження різноманітних суспільних інтересів. Саме під кутом зору цієї ідеї подається нормативно-правова база політичних партій, що регулює їх діяльність, враховуючи принцип стримувань та противаг. Автор намагався максимально врахувати накопичену в цій предметній сфері нормативно-правову базу для кращого розуміння ролі та значення політичних партій в процесі державотворення.

Біографія автора

Ye. H. Tsokur, Запорізький національний університет

доктор політичних наук, доцент

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Рецензії