Автентичні цінності українців у контексті захисту національних інтересів держави-нації.

Автор(и)

  • L. A. Stanislavenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.14

Ключові слова:

національні інтереси, національні цінності, автентичні цінності, національний характер

Анотація

Стаття є результатом кореляційного аналізу декларованих національних інтересів державинації, національних цінностей українців та ролі автентичних цінностей у контексті формування колективних смислів українського народу та політики захисту національних інтересів України.

Висловлені автором висновки ґрунтуються на аналітичних матеріалах Інституту соціології Національної Академії Наук України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії Наук України ім. І.Ф. Кураса, чинному законодавстві. Визначено, що перспектива консолідації українського суспільства в часи серйозних геополітичних і соціальноекономічних викликів має базуватися на синтезі автентичних цінностей українців та актуальних перспектив.

Визначено, що з-поміж низки існуючих підходів до розуміння категорії «національні інтереси», її сутність зводиться до трьох складових: захист територіальної цілісності; безпека життя всіх громадян; зростання добробуту населення. Ототожнення національних інтересів з національними цінностями є некоректним. Національні цінності можуть бути лише основою політики захисту національних інтересів держави. Політична практика демонструє чутливість суспільства до автентичних цінностей, що формують фундамент національних. На відміну від національних інтересів, що можуть бути детерміновані багатьма чинниками геополітичного, соціальноекономічного, культурно-історичного характеру тощо, автентичні цінності представляють собою стале і незмінне ядро національного характеру. Національні інтереси, що якісно обумовлені і ґрунтуються на автентичних цінностях українців, мають потенціал стати колективним смислом, здатним однаково вплинути і мобілізувати всіх членів суспільства.

Посилання

Горбулін В. Ціннісні дилеми зовнішньої і внутрішньої ефективності. URL: https://dt.ua/internal/ cinnosti-suspilstva-i-gibridniy-mir-kriza-modeli-zahistu-246525_.html

Горбулін В. П., Качинський А.Б. Засади національної безпеки України. К.: Інтертехнологія, 2009. 272 с.

Горбулін В. П., Качинський А.Б. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від «суспільства ризику» до громадянського суспільства. Стратегічна панорама. 2005, №2. С.13–27.

Закон України «Про національну безпеку України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Картунов О. В. Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник. К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1999. – 300 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-648.html

Мала енциклопедія етнодержавознавства. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К.: Довіра: Ґенеза, 1996. – 942 с.

Нагорняк Т. Л. Брендинг території як державна та регіональна політика: [Монографія] / Т. Л. Нагорняк. Донецьк: Видавництво «Ноулідж», 2013. –367 с.

Рафальський О. О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – 400 с.

Ручка А . Ціннісна ментальність вікових груп соціуму. Соціологічні дослідження культури: концепції та практики: зб.наук.праць / наук.ред. Щербина В. М., відпов.ред. Наумова М.Ю. К.: Ін-т культурології НАМУ, 2010. – С.117-127.

Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 559 с.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія / М. Т. Степико. К.: НІСД, 2011. – 336 с.

Сухорукова І. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну. Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. 03.03.2017. URL: http://khpg.org/index.php?id=1488551983

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. За ред. Д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – 566 с.

National Defense Strategy of the United States of America. Summary of the 2018. URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія