Особливості політичної суб’єктності міського самоврядування у Волинському воєводстві в міжвоєнний час.

Автор(и)

  • A. V. Bortnikova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.2

Ключові слова:

Волинське воєводство, Польська Республіка, самоврядування в містах, Г. Юзевський, волинський експеримент, Волинське українське об’єднання, політична суб’єктність місцевого самоврядування

Анотація

Здійснено аналіз змісту політики польської влади щодо організації самоврядування в містах Волинського воєводства у міжвоєнний період, особливостях «волинського експерименту» Г. Юзевського. Інститут самоврядування на Волині під час перебування її західних територій в складі Польської Республіки в 1919–1939 рр. на початковому етапі свого становлення наслідував традиції магдебурзького права. На початку 1930-х рр. його реорганізовано відповідно республіканського ладу держави. Міське і повітове самоврядування у Волинському воєводстві було не лише засобом адміністративного управління на місцях, а й важливим чинником суспільнополітичного життя країни. З геополітичних і стратегічних міркувань польський уряд прагнув перетворити прикордонне з СРСР воєводство на зону, вільну від гострих соціальних та міжетнічних конфліктів. Попри наявність демократичних принципів і процедур формування та діяльності органів самоврядування в містах, достатньо широке коло їхніх повноважень, рівень політичної суб’єктності місцевого самоврядування на Волині загалом свідомо зведено до мінімуму, а з боку влади забезпечено пильний контроль для того, щоб не допустити їх надмірної політизації й перетворення Волині на арену політичної боротьби за національне визволення.

Організація самоврядування на Волині розглядається в органічному зв’язку з діяльністю Г. Юзевського, який був волинським воєводою в 1928–1938 рр. та проведенням ним «волинського експерименту», органічною складовою якого була концепція відмежування Волині від політичних впливів Східної Галичини. Матеріали статті базуються на широкому використанні матеріалів тогочасної преси – газет «Народний вісник», «Українська нива», «Волинське слово».

Посилання

Бунечко С., Гон М., Постельжук О. Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально-економічних суперечностей і конфліктів у Другій Речі Посполитій. Рівне: О. Зень, 2015. 191 с.

Малеончук Г. О. Нормативно-правові засади функціонування органів влади та місцевого самоврядування у Луцьку в 1919–1939 рр. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. Луцьк, 2013. № 21. С. 53–60.

Dekret o samorządzie miejskim. 4 lutego 1919 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1919. № 13. Poz. 140. S. 161–171. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190130140/O/D1919014 (дата звернення: 12.05.2017).

Крамар Ю. В. Організація, структура та принципи функціонування польського адміністративного апарату на Волині у міжвоєнний період. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. Луцьк, 2010. № 22. С. 95–100.

Українська Нива. 1928. № 85.

История Центрально-Восточной Европы / пер. з фр.: М. Ю. Некрасов, А. Ю. Кравчинский, И. А. Эгипти. Санкт-Петербург: Евразия, 2009. 1120 с.

Мартинюк Я. М. Особливості та результати проведення виборів до органів самоврядування Волинського воєводства в 1920–30-х рр. Гурджіївські історичні читання. Київ, 2013. Вип. 6. С. 320–323.

Народний вісник. 1927. Луцьк. 12 трав.

Народний вісник. 1927. Луцк. 2 черв.

Кучерепа М. М. «Рідкісний поміж поляків тип джентельмена» (Ян Генрик Юзевський). Юзевський Г. Замість щоденника; пер. Ю. Васейко; вступ. ст. М. Кучерепи; післяслово М. Запура; за заг. ред. М. Кучерепи. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 4–44.

Юзевський Г. Замість щоденника; пер. Юлії Васейко; вступ. ст. М. Кучерепи; післяслово М. Запура; за заг. ред. М. Кучерепи. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 168 с.; іл.

Волинське слово. 1938. 25 серп.

Декларація Волинського українського об’єднання, прийнята на установчому з’їзді ВУО 29 червня 1931 р. Кучерепа М., Давидюк Р. Волинське українське об’єднання (1931–1939): монографія. Луцьк: Надстир’я, 2001. С. 171–175.

Українська Нива.1931. № 24.

Кучерепа М. М., Давидюк Р. П. Волинське українське об’єднання (1931–1939): монографія. Луцьк: Надстир’я, 2001. 420 с.

Мартинюк Я. М. Повітові сеймики й органи територіального самоврядування на Волині в міжвоєнний період. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. Луцьк, 2010. № 1. С. 77–81.

Волинське слово. 1938. 31 лип.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси