Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські реалії.

Автор(и)

  • I. S. Shchebetun Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • T. V. Mikhaylina Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.2.5

Ключові слова:

діти, права дітей, захист дітей, забезпечення прав дітей, окупована територія, збройний конфлікт, воєнні дії

Анотація

У статті досліджується проблема захисту прав дітей на окупованих територіях та під час збройних конфліктів.

Виявлено, що діти відносяться до найбільш уразливих категорій населення, чиї права повсякчасно порушуються під час воєнних дій та збройних конфліктів, причому особливо актуалізується ця проблема на окупованих територіях.

Встановлено, що нормативна база України щодо забезпечення прав дітей на окупованих територіях та під час збройних конфліктів, потребує суттєвого удосконалення, оскільки їх статус окреслено в загальних рисах, без реального змістовного наповнення. Процедура отримання статусу є забюрократизованою, що обумовлює небажання осіб його отримувати.

Актуальною проблемою є захист прав та водночас визначення меж настання відповідальності дітей-комбатантів. Також конкретизації потребують організаційні засади, зокрема, форми та способи захисту прав дітей на окупованих територіях та під час воєнних дій і збройних конфліктів.

У статті зроблено висновок, що для забезпечення ефективного виконання обов’язків відповідних державних інституцій щодо дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, доцільно розширити співпрацю держави з відповідними неурядовим організаціями та іншими складовими частинами громадянського суспільства. Крім того, підлягають удосконаленню норми чинного законодавства, які закріплюють правовий статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів: він потребує конкретизації, уточнення та «наповнення» фактичними можливостями і пільгами. Важливим також вбачається спрощення бюрократичних процедур, пов’язаних із отриманням даного статусу, та безперешкодна реалізація дитиною прав і можливостей, що ним передбачені.

Посилання

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (дата відвідування 25.05.2019).

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата відвідування 24.05.2019).

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі у збройних конфліктах від 01 січня 2000 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_795 (дата відвідування 30.05.2019).

Дитинство під прицілом: права дитини в умовах збройних конфліктів на сході України. За ред. А. П. Бущенка. Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ: КИТ, 2016. 82 с.

Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремих категорій громадян: Указ Президента України від 29 жовтня 2014 року, № 835/2014. Офіційний вісник України. 2014. № 88. Ст. 2516.

Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF (дата відвідування 02.06.2019).

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 року (у редакції від 27.03.2018). Відомості Верховної Ради України. 2015. № 1. Ст. 1.

0,18%. Саме стільки дітей отримали статус постраждалих внаслідок військових дій. URL: http://radnyk.org/noviny/0-17-same-stilki-ditey-otrimali-status-postrazhdalih-vnaslidok-viyskovih-diy/ (дата відвідування 09.06.2019).

Лесько Н.В. Проблеми захисту дітей від насильства під час воєнних дій та збройних конфліктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 46. Т.1. С. 161-164.

Особливості захисту дітей в умовах збройного конфлікту на сході України: вразливість дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Київ, 2016. 77 с.

Захист прав дітей під час збройного конфлікту на території Східної України: проблема правової визначеності. URL: http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/zakhyst-prav-ditey-pid-chaszbroynogo-konfliktu-na-terytoriyi-skhidnoyi-ukrayiny-problema-pravovoyi-/ (дата відвідування 08.06.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів