Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій.

Автор(и)

  • O.M. Chaltseva Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.2.4

Ключові слова:

внутрішньо переміщені особи, заклади вищої освіти, вища освіта, окуповані території, права дітей, адаптація

Анотація

У 2014 р. з початком російської агресії, перед українською державою гостро постали питання щодо прав дітей з окупованих територій. Одним з таких питань було надання можливостей в отримані вищої освіти для молоді, яка має бажання навчатись в Україні.

В науковій літературі дана проблема ще не достатньо досліджена. Аналізом питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, займалися зарубіжні та вітчизняні дослідники через призму соціальних, міграційних, політико-правових, психологічних аспектів. В статті проаналізовані правові можливості та проблеми їх реалізації, щодо отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій.

Прийняті закони про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України встановлювали, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і особи, які були з неї переміщені мають право на продовження свого навчання на іншій території України за рахунок коштів державного бюджету. Проте, на даний момент процедура досі до кінця так і не затверджена і потребує свого законодавчого уточнення та вироблення більш чітких і зрозумілих механізмів вирішення.

За допомогою освітніх центрів «Донбас – Україна» і «Крим – Україна», на основі запропонованого порядку, дітям з територій проведення операції об’єднаних сил відкрився новий шлях для отримання атестатів і вступу до вищих навчальних закладів на території України. Основне завдання освітніх центрів – це супровід і допомога абітурієнтам, які проживають на території, непідконтрольній Україні, в отриманні атестата про повну загальну середню освіту та вступі до українських вишів.

Проблеми реалізації права на вищу освіту ВПО включають в себе: фінансові, психологічні, соціальні та ін. проблеми.

Посилання

Закон України від 15.04.2014 р. №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18

Керівні принципи ООН з питань переміщених осіб в середині країни від 22.07.1998. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml

Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї: постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014року №450 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/450-2014-%D0%BF

Там само.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти // Урядовий портал / URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249614440

Закон України від 14.05.2015 р. №425-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-19

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №909-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» // Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. URL: http://mtot.gov.ua/5891-2/

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 р. №8-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» // Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/8-2017-%D1%80

Закон України від 16.05.2017 р. №2026-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України» // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2026-19

Наказ МОН України № 50 від 26.01.2016 "Про утворення Ради ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2026-19

Наказ МОН України «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях» URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16

https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/studentam/osvitni-centri/osvitni-centri-donbas-ukrayina

Хомишин І. Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13343/30.pdf

Кращенко Ю., Сорокіна Г. Умови адаптації внутрішньопереміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування. Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 17 URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7591/1/Kraschenko.pdf

Дуб В.Г.Адаптація студентів-переселенців до вищого навчального закладу URL:https://otherreferats.allbest.ru/sociology/00841607_0.html

http://vpl.com.ua/uk/news

Там само.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів