Інституціональний вимір утворення латиноамериканської регіональної медійної системи.

Автор(и)

  • V. I. Tereshchuk Чорноморський національний університет імені Петра Могили

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.13

Ключові слова:

зовнішня політика, міжнародні інформаційні відносини, міжнародні неурядові організації, засоби масової комунікації

Анотація

У статті розглядаються політичні аспекти утворення міжнародних спеціалізованих неурядових організацій у сфері мас-медіа в Латиноамериканську регіоні. Зокрема, на прикладі Міжамериканської асоціації преси, Міжнародної асоціації мовлення та Телекомунікаційної організації Іберо-Америки показано, як вплив проблеми дисбалансу глобальних та регіональних інформаційних потоків, процесів, що детермінували зовнішною політики країн регіону та тогочасні міжнародні відносини в цілому, а також ситуація із забезпеченням свободи слова та діяльності ЗМІ визначали й визначають ключові задачі розвитку латиноамериканської регіональної медійної системи. Зокрема, показано, що однією з вагомих причин створення асоціацій була протидія обмежувальній політиці окремих країн регіону, бажанню урядів використовувати потенціал масмедій для вирішення внутрішньо- та зовнішньополітичних задач. З’ясовано, що ініціаторами створення регіональних інституцій в усіх випадках були самі медійні організації країн Латинської Америки, що дозоляє говорити, що потреба в таких асоціаціях була й лишається нагальною, і що їх створення було спробою дати відповідь на виклики латиноамериканській регіональній медійній системі, та об’єднати зусилля задля посилення «голосу» Латинської Америки за межами регіону. Наявність консультативного статусу розглянутих інституцій при Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй свідчить про їхній авторитет та вагу. Осердям всіх асоціацій є культурна єдність на основі іспанської мови, що дозволяє говорити про ці інституції радше як про Іберо-американські або навіть Іспано-американські. Проактивне реагування на процеси конвергенції мас-медій на основі інтернет-платформи свідчить про динамізм розглянутих асоціацій та готовність трансформуватися у відповідності з реаліями розвитку масових комунікацій та регіонального й глобального інформаційного простору.

Посилання

Media Systems and Communication Policies in Latin America / Ed. by Manuel Alejandro Guerrero, Mireya Márquez-Ramírez. – Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014. – 318 p.

The Media in Latin America / Ed. by Jairo Lugo-Ocando. – Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2008. – 275 p.

Gardner M. A. The Inter American Press Association: Its Fight for Freedom of the Press, 1926–1960 / Mary A. Gardner. – Austin: University of Texas Press, 1967. – 217 p.

Sociedad Interamericana de Prensa / Inter American Press Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.sipiapa.org/

List of non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council as of 1 September 2016 : Note by the Secretary-General. E/2016/INF/5 [Електронний ресурс] // Official Document System of the United Nations. – Режим доступу: https://undocs.org/E/2016/INF/5

AIR-IAB [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.airiab.com/

Ehrick C. Radio and the Gendered Soundscape: Women and Broadcasting in Argentina and Uruguay, 1930– 1950 / Christine Ehrick. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015. – 231 p.

Ferreira L. Centuries of silence : the story of Latin American journalism / Leonardo Ferreira. – Westport, CT: PRAEGER, 2006. – 332 p.

La Asociación Interamericana de Radiodifusión se convertirá en Madrid en una organización de ámbito mundial [Електронний ресурс] // EL PAÍS. – 1984. – 18 жовт. – Режим доступу: https://elpais.com/diario/1984/10/18/radiotv/466902002_850215.html

Fernández-Shaw F. Relaciones entre Europa e Iberoamérica a través de la televisión / Félix Fernández-Shaw // Revista de Política Internacional. – 1971. – № 166. – P. 45–61.

Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI) [Електронний ресурс] // Enciclonet.com. – Режим доступу: http://www.enciclonet.com/articulo/organizacion-de-la-television-iberoamericana/

Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.otitelecom.org/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія