Політологічний контекст моделі мовної політики Бельгії.

Автор(и)

  • S. V. Savoyska Міжрегіональна академія управління персоналом

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.12

Ключові слова:

модель, мовна політика, Бельгія, Україна, політичні проблеми, регіони, федерація

Анотація

Досліджується політологічний контекст моделі мовної політики Бельгії, яка, у зв’язку з мовнополітичними проблемами, що розколювали її з середини, змушена була укласти союзний договір і таким чином перетворитися з унітарної держави на федеративну. У статті констатується, що і такий її крок не додав бельгійській спільноті ні спокою, ні миру, що є уроком для українських проросійськи налаштованих політиків, які, посилаючись на мовно-політичний досвід цієї держави, намагаються запровадити в Україні політику, начебто, зовсім «безобідної» децентралізації, регіоналізації і федералізації, яка, на їх переконання, зміцнить міжполітичні і міжвладні стосунки у державі та вирішить в Україні усі мовно-політичні проблеми, які також розколюють країну з середини і зовні. Автор наголошує, що складовою політологічного контексту моделі мовної політики Бельгії як і України є мовно-політичні проблеми, які пов’язані з третьою стороною, яка втручається у внутрішні справи цих держав. Автор намагається показати, що мовна політика Бельгії, яка є важливою державою Єврососоюзу, тісно пов’язана з мовної політикою Франції і Нідерландів, кожна з яких, на відміну від української влади, піклується про розвиток рідної державної мови не лише у своїй країні і не лише напередодні або під час виборів, щоб додати собі ще кілька тисяч голосів виборців для перемоги, а й за її межами. Утім, мовна політика України тісно пов’язана з мовною політикою таких сусідніх з нею держав як Росія, Угорщина, Румунія і Польща, кожній з яких не всеодно, яка мова в Україні є державною і яку мовну політику проводить українська влада по відношенню до національних меншин та корінних народів, які компактно мешкають на її території. У цьому сенсі дослідник намагається довести, що мовно-політична модель Бельгії не підходить Україні, яка, у порівнянні з цією державою, не складається з окремих регіонів, які історично заселені іншими націями, мають власну історію розвитку, мову і культуру, звичаї і традиції, які не мають нічого спільного з іншими регіонами. Національно-демократичні політичні сили України, на які посилається дослідник, запевняють, що мовно-політичний досвід цієї держави не може бути гарним прикладом для України, яка не складається з чужих земель, окремих територій, які, за винятком АРК, заселені у переважній більшості українцями.

Посилання

Головатий М. Діалог між владою і суспільством – важлива засада формування української державності // Політичний менеджмент. – № 5. – 2011. – С. 20-24.

Котигоренко В. Ризики альтернативних версій мовної політики в Україні / Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с.

Куць О. Мовна політика деяких зарубiжних держав: Навчально-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу «Політологія». – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 200 с.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Ґенеза, 1996. – 942 с.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с.

Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії: Інститут відкритої політики. – Київ, «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2003. – 72 с.

Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словникдовідник / Укладач В. М. Піча; наук. ред. Л.Д.Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми [Колектив авторів: І. В.Алексєєнко, О. І. Романюк, М. В. Школяр та ін.]. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 438 с.

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л.Д.Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2015. – 516 с.

Яковлева О. Національні моделі організації неодномовного мовного простору («стара» Європа) // Український науковий журнал «Освіта регіону». – Київ, 2011. – №7. – С. 147-149.

Reinhilde P. Integration in Flanders (Belgium) – Citizenship as achievement: How intertwined are ‘citizenship’ and ‘integration’ in Flemish language policies? [Text] / P. Reinhilde // Journal of Language and Politics. − 01.2015. − 14(3). − P. 16-21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія