Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки.

Автор(и)

  • D.V. Kovalov Вінницький національний аграрний університет
  • A.B. Ponomarenko Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.2

Ключові слова:

Українська Центральна Рада, Конституція, конституційний лад, принципи конституційного ладу, правова держава, національна держава, Українська Народна Республіка

Анотація

У статті досліджується закріплення політико-правових принципів конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки («Статуті про державний устрій, права і вольності УНР») від 29 квітня 1918 р. та в інших конституційних нормативно-правових актах Української Центральної Ради. В історичній літературі є достатньо велика кількість наукових досліджень, які дають загальну характеристику та оцінку тексту Конституції УНР в цілому, проте недостатньо висвітлені політико-правові принципи конституційного ладу, закріпленого в Конституції УНР 1918 р. Дослідження цих принципів важко здійснити, посилаючись лише на текст самої Конституції. Для аналізу політико-правових принципів конституційного ладу УНР необхідно використовувати поряд з Конституцією також і конституційне законодавство Української Народної Республіки – Універсали, закони тощо. Автори аналізують конституційне законодавство УНР: передусім, сам текст Конституції, конституційні норми Третього та Четвертого Універсалів Української Центральної Ради, Закони про громадянство УНР від 2 березня 1918 р. та про реєстрацію громадянства УНР від 4 березня 1918 р., Закон про восьмигодинний робочий день від 25 січня 1918 р. та деякі інші нормативно-правові акти.

Стверджується, що Конституція 1918 р. закріпила такі принципи конституційного ладу Української Народної Республіки: суверенності та незалежності держави, народовладдя, демократизму, єдності та соборності території держави, правової держави, національної держави, парламентської республіканської форми правління, поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та гарантування місцевого самоврядування.

Конституція УНР 1918 р. відіграла важливу історичну роль – донесла до нас провідні ідеї творців Української Народної Республіки та юридично оформила відродження української національної державності.

Посилання

Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році. Верховна Рада України; Постанова від 08.02.2018 № 2287-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2018. – № 11. – Ст. 65.

Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспективи сорокаліття / Лисяк-Рудницький Іван // Історичні есе. Т. 2. – К.: Основи, 1994. – С. 39-51.

Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – 464 с.

Рум’янцев В.О. Конституція УНР 1918 року – важливий крок в розвитку конституційного законодавства України / Рум’янцев В.О. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 165-174.

Державний устрій Української Держави в 1917-20 рр. / М. Стахів // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Репринтне відтворення видання 1949 року. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1995. – Т. 2. – С. 647-653.

Українська Центральна Рада [Текст]: документи та матеріали: У 2 т. / Упоряд. В.Ф. Верстюк. – К.: Наук. думка, 1996. – Т. 2: 10 груд. – 29 квіт. 1918 р. – 1997. – 587 с.

Усенко І.Б. Закони про громадянство Української Народної Республіки [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2005. – 672 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zakony_pro_gromadyanstvo_UNR

Антология мировой правовой мысли. В 5 т.: Т. 3. – М.: Мысль, 1999. – 829 с. 9. ЦДАВО України. – Ф.1065. – Оп. 2. – Спр. 294.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси