Ціннісні передумови функціонування демократичних політичних інститутів в Україні.

Автор(и)

  • V.A. Haponenko Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.1

Ключові слова:

політичні інститути, інституціоналізація демократії, гібридний політичний режим, політичні цінності, ідеологічний вакуум, автономність особи

Анотація

У статті проаналізовано взаємозв’язок політичних цінностей та ефективності демократичних політичних інститутів. Обґрунтовано доцільність розглядати свободу самовираження як основну цінність в структурі демократичної політичної культури. Доведено, що демократичні інститути можуть ефективно функціонувати лише за умови їхньої відповідності суспільним цінностям громадян. Історичні факти свідчать, що первинними можуть бути як цінності, так і демократичні інститути. Однак, в умовах гібридних політичних режимів, попри формальну наявність демократичних інститутів цінності залишаються авторитарними у зв’язку з утвердженням неформальних неінституціоналізованих політичних відносин.

Спростовано гіпотезу щодо стрімкого формування демократичних цінностей у ході Революції гідності. В Україні внаслідок тривалого авторитарного минулого провідною рисою політичної культури є державний патерналізм, соціальна апатія,відсутність особистої відповідальності та ініціативи. Тому попри значну активізацію соціального капіталу, громадяни вдались до не конвенційних форм політичної участі, що засвідчує гібридний неінституціаналізований характер демократії. На сучасному етапі переважна більшість громадян схильні поступатись демократичними цінностями на користь безпеки. Це пояснюється кризовим станом функціонування політичної системи, постійними суспільними зрушеннями та конфліктами.

Вказано на необхідність розв’язання ціннісної дилеми свобода versus безпека в контексті подальшої інституціоналізації демократії. З’ясовано,що основний механізм стимулювання самовираження особистості базується на активізації соціального капіталу за допомогою розвитку альтернативних форм групової ідентифікації, створення мережі добровільних організацій, налагодження горизонтальних комунікативних зв’язків.

Посилання

Гаєк Ф.А. Конституція свободи. / Ф.А. Гаєк – Львів: Літопис, 2002. – 556 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / Хантингтон С.; [Пер. с англ. Л.Ю. Пантиной] – М. : РОССПЭН, 2003. – 365, [2] с. – (Университетская библиотека). – (Российская политическая энциклопедия).

Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. / Закария Ф.; Центр исследований постиндустриального общества; [пер. с англ. В.Л. Иноземцев]. – М: Ладомир, 2004. – 383 с. – (Журнал "Свободная мысль-XXI").

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития / Инглхарт Р., Вельцель К. – М.: Новое издательство, 2011. – 464 с. – (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).

О’Доннелл Г. Делегативная демократия / Г. О’Доннелл // Пределы власти. – 1997. – №2-3. – С. 28-34.

Патнам Р. Творення демократії: Традиції громад.активності в сучасній Італії. / Патнам Р., Леонарді Р., Нанетті Р. Й. – [Пер. з англ. В. Ющенко]. – К: Ви-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 302с.

Бабкіна О.В. Передумови переходу до демократії: ризики транзитивного суспільства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. [Відп. Ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 17: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 3-17.

Бульбенюк С. Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку «молодої демократії» / С. Бульбенюк // Studia Politologia Ukraino – Polona. – 2015. – Вип. 5 – С. 201-207.

Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014) : монографія / Ю. В. Мацієвський. – Чернівці : Книги – XXI, 2016. – 552 c.

Новакова О.В. Формування нової ідеології політичної участі українців / О.В. Новакова // Studia Politologia Ukraino – Polona. – 2015. – Вип. 5 – С. 194-201.

Розумний М. М. Виклики національного самовизначення : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с.

Политические институты на рубеже тысячелетий ХХ в. – ХХІ века. / [Борисюк В. И., Вайнштейн Г. И., Городецкая И. Е. и др.]. – [2-е изд., стер.] – Дубна: ООО «Феникс+», 2005. – 480с.

Опитування громадської думки : Посібник для журналістів і політиків / [уклад.,ред. І. Бекешкіна; пер.з англ. Т. Герасименко]. – К. : Фонд "Демократичні ініціативи", 2005. – 88с.

Проценко О. Походження свободи. / Проценко О., Чепинога В. – К: Ви-во «Смолоскип», 1996. – 140 с.

Цінності українців pro et contra реформ в Україні. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1850963-78799c8650906a9dd662cee6db323ee1.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси