Мотиви трагічності та комічності в сучасному політичному дискурсі України.

Автор(и)

  • S. O. Kryvenko Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.18

Ключові слова:

політичний дискурс, гасла, комедія і трагедія, жанр політичного дискурсу, стиль політичного дискурсу, медіааналітика, медіакомунікації

Анотація

статті проаналізовані поняття стилю та жанру політичного дискурсу, обґрунтована доцільність дослідження цих понять в межах сучасної політичної науки. Автор виділяє основні ознаки жанру та стилю політичних промов Президента України Петра Порошенка на підставі дослідження виступів до Дня незалежності України 2014-2017 років. Виявлено, що вони мають ознаки, властиві політичній мові під час конфлікту. Також аналіз промов П. Порошенка дав підстави виділити такі ознаки стилю Президента: наявність метафорики («маючи за плечима власний двадцятип’ятирічний досвід, із юності вступаємо в куди відповідальніший час зрілості»); використання слів-символів, що мають позитивну конотацію та виступають орієнтирами для розвитку держави («свобода», «незалежність тощо); історичні категорії використовуються з метою політичного міфотворення; наявність релігійної метафорики («колективний гріх», «гріх еліти спокутувати перед народом»); інтертекстуальність (або цитування); використання гасел; послуговування ярликами для дискредитації опонентів; вживання культурних кодів («хата скраю», «українська родина» тощо). Окремо в статті аналізується ознака трагічності як жанрова властивість та стилістичний вибір автора текстів, виділені її критерії та описані її можливі впливи на політичну авдиторію. Розглянуто механізми героїзації як елемента трагічності, присутні в політичному дискурсі. Також у статті досліджуються мотиви комічності в політичному дискурсі, що описуються в контексті розвитку демократії. У статті висловлене та обґрунтоване твердження, що в умовах демократії консерватори або представники влади використовують механізми висміювання для того, щоб дискредитувати конкурента. Формується припущення, що ефект комічності використовують для того, щоб позбавити впливу певних ідей, адже неможливо ставитися серйозно до того, з чого сміються, натомість ефект трагічності задіюють тоді, коли потрібно спровокувати активну політичну реакцію в аудиторії.

Посилання

Lasswell H. D. Language Of Politics: Studies In Quantitative Semantics / Harold D. Lasswell, Nathan Leites // Copiright assigned to the Massachusetts Institute of technology, 1965. – 398 s.

Античні поетики. Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво / упор. М. Борецький, В. Зварич. – К. : Грамота, 2007. – 168 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Електронний ресурс] / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – Режим доступу: http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/#_Toc225599046

Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Т. А. Ван Дейк. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 344 с.

Виступ П.Порошенка на параді до Дня Незалежності [Електронний ресурс] / Петро Порошенко // Інформаційне агентство «Українські Національні Новини». – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1378548-vistup-p-poroshenka-na-paradi-do-dnya-nezalezhnosti.

Виступ Президента під час урочистого заходу «Парад військ» з нагоди 26-ої річниці Незалежності України [Електронний ресурс] / Петро Порошенко // Адміністрація Президента України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-urochistogo-zahodu-parad-vijskz-42878.

Виступ Президента України Петра Порошенка на урочистому прийнятті з нагоди Дня Незалежності України [Електронний ресурс] // Адміністрація Президента України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-urochistomu-p-35845.

Виступ Президента України під час Параду Незалежності [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.president.gov.ua/news/vistupprezidenta-ukrayini-pid-chas-paradu-nezalezhnosti-37949.

Гайкова О. Предвыборный дискурс как жанр политической коммуникации (на материале английского языка) : дис. … канд. філ. наук [Електронний ресурс] / Гайкова О. – Волгоград, 2003. – 211 с. – Режим доступу: http://tinyurl.com/neyue9r

Женетт Ж. Стиль и значение: stilus et significatio : пер. з фр. [Електронний ресурс] / Ж. Женетт. – М. : Изд-во имени Сабашниковых. – 1998. – Режим доступу: http://www.niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/stili-znachenie.htm

Каліщук д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу президентів Дж. Буша мол., Б. Обами) : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня канд. Філ. Наук : спец. 10.02.04 "германські мови" / каліщук діана миколаївна – запоріжжя, 2017.

Ончуленко М. Жанри політичного дискурсу [Електронний ресурс] / М. Ончуленко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_NNP_2011/ Philologia/3_90961.doc.htm;

Ортега-і-Гассет Х. Роздуми про Дона Кіхота/Хосе Ортега-і-Гассет. – Київ: Дух і І Літера, 2012. – 216 с.

Почепцов Г. Семиотика / Григорий Почепцов. – М. :«Рефл-бук» ; К. : «Ваклер», 2002. – 432 с.

Штомайєр Герд. Політика і мас-медіа / Герд Штомайєр.// перл. З нім. А. Орган. – Київ: Видавничий дім «Коєво-Могилянська академія», 2008. – 303 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія