Сучасні тенденції діяльності громадських організацій Польщі.

Автор(и)

  • Yu. V. Okun’ovs’ka Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.8

Ключові слова:

трансформація, індекси, громадські організації, демократизація

Анотація

У статті досліджено урядову «Стратегію розвитку громадянського суспільства на 2009- 2015 рр.» та Національну програму «Фонду громадянських ініціатив на 2009-2013 рр.». Визначено, що на сучасному етапі, громадські організації у своїй діяльності керуються «Національною програмою підтримки розвитку громадянського суспільства», яка передбачена на 2016-2020 рр.

На основі вивчення правових основ функціонування громадських організацій Польщі на сучасному етапі, автором визначено, що із прийняттям закону про створення Національного інституту свободи – «Центру розвитку громадянського суспільства» змінюються взаємовідносини між урядом та громадськими організаціями.

Доведено, що діяльність громадських організацій Польщі стримувалася новим урядом, який прийшов до влади у результаті парламентських виборів восени 2015 року. Правляча партія «Право та справедливість» обмежила самостійність прийняття рішень та розпочала кампанію дискредитації організацій, заявляючи, що їх частина пов’язана з політичною опозицією та зловживанням державними коштами. З точки зору влади це було позитивним процесом і створено для того, щоб сприяти рівномірному розвитку усіх громадських організацій з урахуванням їх специфіки фінансування та територіального розміщення.

У ході дослідження було визначено, що урядова політика відносно діяльності громадських організацій спричинила зменшення показників Індексу сталості організацій громадянського суспільства (CSO) та Індексу демократії (Democracy Index. За основу дослідження був взятий період часу з 2008 р. по 2017. Нижня межа 2008 р. зумовлена початком урядових програм, верхня межа зумовлена сучасністю.

На основі показників індексів, було доведено про зниження рівня ефективності демократії та зменшення впливу громадянського суспільства починаючи з 2015 р. Така ситуація зумовлена діями уряду та відсутністю єдиного центру координації діяльності організацій громадянського суспільства.

Посилання

Strategia wspieania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 20092015. [Електронний ресурс]. URL: https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/ozytek/SWRSO%202009-2015.pdf

Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego . Rząd przyjmuje ważne uchwały.[Електронний ресурс]. URL: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/414040

Narodowа Programа Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NPWRSO). [Електронний ресурс]. URL: https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [Електронний ресурс].URL: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1909

Zamach PiS na organizacje pozarządowe[Електронний ресурс] // Wiadomo.co .URL: https://wiadomo.co/zamachpisnaorganizacjepozarzadowe

Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce . Warszawa. 2016. 149 s.

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2017. [Electronic resource]. URL https://www.eiu.com/topic/democracy-index

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2014. [Electronic resource]. URL https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015. [Electronic resource]. URL https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2016. [Electronic resource]. URL https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/

Nations in Transit [Electronic resource] / Freedom House. URL: https://freedomhouse.org/reporttypes/nations-transit

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси