Інформаційний тероризм як інструмент впливу на інформаційний конформізм в глобальному середовищі.

Автор(и)

  • A. M. Mytko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • I. I. Koltsova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.22

Ключові слова:

інформація, інформаційний тероризм, інформаційний конформізм, інформаційний простір, вплив, протидія, кібертероризм

Анотація

У статті розглянуто форми, у яких проявляється сучасний інформаційний тероризм. В основному це кібертероризм та медіа-тероризм. Доведено, що ці форми виникають, в першу чергу, через необізнаність населення та небажання аналізувати отриману інформацію від масмедіа, оточення або органів влади; в другу, через бажання керівництва держави чи конкретної особи контролювати соціальну та політичні поведінку громадян. Водночас зазначено, що протистояння з інформаційним тероризмом та конформізмом стикається з проблемами, серед яких: цифрова нерівність у доступі до інформаційно-комунікаційних засобів різних верств населення; недостатнє правове регулювання; інформаційне відставання країн «третього світу» від розвинених країн; контроль інформаційного простору зі сторони державних установ через цензуру, гейткіпінг; захист інформаційного простору від несанкціонованих втручань та хакерських атак тощо. Світове співтовариство та окремо взяті країни успішно здійснюють заходи по убезпеченню свого інформаційного простору від психологічних (за допомогою «м’якої сили) та кібератак; створюються відповідні структури , проводять спеціалізовані навчання з подолання інформаційних прірв та цифрового розриву – явищ, які характеризують асиметричність у доступі до інформаційних джерел у різних суб’єктів. Цифровий розрив є однією з основних проблем розвитку інформаційного простору та інформаційного суспільства. Наголошено, що подолати інформаційне відставання та цифрову нерівність держава може зробивши нові технології доступнішими для менш забезпечених прошарків суспільства, а також організувати навчання комп’ютерної грамотності, особливо молоді та людей похилого віку.

Посилання

Парыгин Б. Д. Социальная психология / Б. Д. Парыгин. – СПб, 1999. – 592 с.

Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. – Питер, 2000. – 448 с.

Эко У. Открытое произведение. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2004. – с.169-170.

Платонов Ю. П. Психология коллективной деятельности. Теоретико-методологический аспект / Ю. П. Платонов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 184 с.

Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М.: «Политиздат», 1984. – 151 с.

Куса І. Інформаційний аспект тероризму та переговорний процес із терористами [Електронний ресурс] / І. Куса. – Режим доступу: http://mskod.com/informatsiyniy-aspekt-terorizmu-ta-peregovorniy-protses-izteroristami/.

Бойченко О.В. Медіа-тероризм: особливості сучасних ознак інформаційній безпеці / О.В. Бойченко // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ПРТК-2009): друга міжнар. наук.-практ. конф. (25-28 травня 2009 р.). – К.: НАУ, 2009. – С. 230-232.

Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/bozk/2007/17text/g17_30.htm.

Конвенція про кіберзлочинність : за станом на 7 вересня 2009 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575

Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/bozk/2007/17text/g17_30.htm.

Гавриш С.Б. Комп’ютерний тероризм: сучасний стан, прогнози розвитку та шляхи протидії / С.Б. Гавриш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 20.

Митко А. М. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу : [монографія]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 400 с.

Свентицька О.В. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики: автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.03 / Свентицька О.В. – К., 2007. – 19 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку