Сучасні концепції національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав.

Автор(и)

  • L. А. Litvin Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.21

Ключові слова:

національні інтереси, зовнішня політика, держава, стратегія

Анотація

Метою роботи є аналіз сучасних концепцій національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав. Визначено, що саме національні інтереси детермінують стратегію й тактику зовнішньої політики держави, характер міжнародних відносин і особливості внутрішньої політики. Зазначено, що практичній реалізації національних інтересів повинне передувати теоретичне обґрунтування різних концепцій. Більше того, вивчення й аналіз існуючих концепцій національних інтересів є необхідною умовою створення нової власної концепції, що відповідатиме ефективному розвитку держави, міжнародним і внутрішнім умовам.

Визначено особливості таких концепцій як «стратегія швидкого реагування», концепція «взаємно гарантованого знищення», «східна політика», «залізна завіса», доктрина «масованої відплати», програма «нових кордонів», політика «блискучої ізоляції», доктрина «залякування», «Холодна війна», «гібридна війна». Означені історичний контекст та характеристика подій щодо реалізації концепцій національних інтересів державами світу. Визначені особливості міжнародних відносин у ці періоди. Звертається увага на наукову дискусію щодо сучасного поняття «гібридна війна», названі основні компоненти «гібридної війни». Зазначено, що «політика нових кордонів» поєднує в собі всі елементи, необхідні для гармонійного розвитку держави.

Уточнено, що проаналізовані концепції демонструють силовий аспект, який домінує в теорії національних інтересів і в ХХ, і в ХХІ століттях. Зазначено, що й зараз переважає реалістичний підхід у політиці, а ХХІ століття закономірно демонструє перевагу інформаційних технологій у захисті, реалізації та демонстрації національних інтересів.

Також уточнено, що тематика роботи торкається дискусійної проблеми, тому що проаналізовані концепції не всі дослідники вважають саме концепціями національних інтересів, відносять їх виключно до стратегій зовнішньої політики окремих держав. Зазначено, що концепцію національних інтересів розглядаємо як систему можливої реалізації національних інтересів конкретної держави в певний проміжок часу.

Посилання

Бжезинський З. «Холодна війна» та її наслідки / Збігнєв Бжезинський // Політика і час. – 1993. – № 1. – С. 48–55.

Вишневська І. Г. Категоріально-понятійний апарат стратегії стримування та залучення в американсько-китайських відносинах / І. Г. Вишневська // Актуальні проблеми міжнародних відносин (частина І). – 2014. – Вип. 120. – С. 151 – 161.

Грубінко А. Роль Великої Британії у процесах європейської політичної інтеграції у повоєнний період (1945 – 1956 рр.) / Андрій Грубінко // Європейські історичні студії [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://eustudies.history.knu.ua/andrij-grubinko-rol-velykoyi-brytaniyi-u-protsesah-yevropejskoyipolitychnoyi-integratsiyi-u-povoyennyj-period-1945-1956-rr/

Історія міжнародних відносин (1914 – 2015) : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, викл.] / [Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка»]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 140 с.

Кэрбуне Р. Концепция национального интереса в теории международных отношений / Р. Кэрбуне [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ст. : https://radjcarbune.wordpress.com/2015/09/03

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918–1945 рр.) : [посібник] / [З. А. Баран, Г. М. Кипаренко, С. П. Мовчан, М. М. Швагуляк]. – Львів : Афіша, 2008. – 288 c.

Політична енциклопедія / [Редкол. : Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.] – К. : Парламентське видавництво, 2011. – 761 c.

Пуйвелде ван Д. Гібридна війна – чи вона взагалі існує? / Дем’єн ван Пуйвелде // НатоРевю. Інформаційний вісник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст. : https://www.nato.int/docu/review/ 2015/Also-in-2015/hybrid-modern-future-warfare-russia-ukraine/UK/index.htm

Требін М. П. Війна «гібридна» / Михайло Петрович Требін // Політологічний енциклопедичний словник / [Уклад. : Л. Герасіна, В. Погрібна та ін. ; за ред. проф. М. П. Требіна]. – Х. : «Право», 2015. – С. 98.

Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х т. / [Редкол. : Л. В. Губерський (голова) та ін.] – К. : Знання України, 2004. Т. 1 – 760 с.

Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / [Редкол. : Л. В. Губерський (голова) та ін]. – К. : Знання України, 2004. Т. 2 – 812 с.

Rosamond B. Theories of European Integration / B. Rosamond. – New York : St. Martin’s Press, 2000. – 278 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку