Політико-правова база діяльності громадських організацій Польщі.

Автор(и)

  • Yu. V. Okun’ovs’ka Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.12

Ключові слова:

«третій сектор», фундація, організація, форум, Сейм, Конституція, закон

Анотація

У статті на основі вивчення джерел та літератури проаналізовано політико-правову основу функціонування громадських організацій Польщі, які активізували свою діяльність наприкінці 1980-х на початку 1990-х років ХХ ст. Автором визначено, що громадські організації Польщі відіграють вирішальну роль у формуванні громадянського суспільства. Зростання кількості та впливу організацій у польському суспільстві зумовили необхідність правового обмеження та регламентації поля їх діяльності.

Доведено, що впродовж 1989-20017 років було прийнято ряд законів, які регулювали питання створення, фінансування та взаємодії з урядом громадського сектору Польщі. Прийняття Конституції Республіки Польщі у 1997 р. офіційно визначило право кожного громадянина вільного об’єднуватися у професійні спілки, громадські рухи, товариства, фундації, що і слугувало юридичною підставою для існування організацій громадянського суспільства. У хронологічній послідовності висвітлено процеси законотворення у системі польського та європейського правового поля. На основі вивчення актів Європейського Союзу з’ясовано ступінь відповідності законодавства Польщі до правових основ Європейського Співтовариства.

У ході дослідження було визначено, що виникла широка мережа громадських організацій, які регулювалися такими основними законами: «Про фонди» «Про громадські об’єднання», «Про волонтерство та суспільну користь». Висвітлено основні положення закону «Про волонтерство та суспільну користь», який ввів основні правила у сфері діяльності громадських організацій.

На основі вивчення законодавства доведено, що адаптація національного законодавства до acquis communautaire – це динамічний процес, який поширився на всі сфери суспільства, що обрало курс на європейську інтеграцію. Процес гармонізації законодавства Польщі з нормами ЄС визначався також такими основоположними документами: Національною Стратегією інтеграції, Білою книгою Європейської Комісії.

Посилання

Gliński P. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? P. Gliński – Warszawa 2006. – 177 s.

Nowosielski M. Przemiany polskiego trzeciego sektora od 1989 r./ M. Nowosielski// Kultura i Edukacja – Nr .1 (75) – S. 39-57

Rymsza M. Polityka panstwa w obec trzeciego sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989-2006 / M. Rymsza//Trzeci Sektor. – 2006. – Nr.8. – S. 2-10.

Schimanek T. Dialog obywatelski Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych./ Т. Schimanek – Warszawa,2007 – 57 s.

Ustawa z dnia 6. kwietnia 1984 r. o fundacjach. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840210097

Ustawa z dnia 7. kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mostiskeruju.at.ua/news/reestracija_gromadskikh_ob_ednan

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku opodatky dochodowym odosob fizycznych. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku opodatku dochodowym odosob prawnych. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://isap.sejm.gov.pl/

Портал о третьем секторе в Польше. [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://rus.ngo.pl/x/302348

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych. Analiza prawno-finansowych uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych w Polsce./ M. Swiątczak, K. Dąbrowska, K. Kopcińska, T. Schimanek (red.) – Warszawa 2002. – s.7

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. [Електронний ресурс] –Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981551014

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. O działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051691414

Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU201400008

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1909

Договір про Європейський Союз. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/documents/virtual_library/06_consult

Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part //Official Journal (L ) – 1993 P. 0002 – 0180

Механізм адаптації законодавства Польщі до acquis communautaire в рамках угоди про асоціацію між Польщею та ЄС. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://old.niss.gov.ua/MONITOR/mart2009/25.htm

White Paper on social policy – Europa [Електронний ресурс] – Режим доступу http://europa.eu/documentation/official-docs/whitepapers/pdf

Narodowa Strategia Integracji (National Strategy for Integration), Monitor Integracji Europejskiej, Wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej (The Monitor of European Integration, Special issue, The Committee for European Integration. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/official

Польща – Європейський Союз: шлях інтеграції. [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://cent.dn.ua/docs/Poland_EU.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси