Етноеволюційний та етнотрансформаційний вплив етнополітичної дезінтеграції: міжнародні та національні політико-правові механізми протидії (на прикладі Індії).

Автор(и)

  • V. A. Yavir Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.26

Ключові слова:

етнополітична дезінтеграція/інтеграція, корінні народи, зареєстровані племена

Анотація

На прикладі вивчення дезінтеграційних тенденцій в Північно-Східній Індії (збройної боротьби народів бодо, кукі-чін) визначено процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції скоріше як етнотрансформаційні, оскільки вони зачіпають етноси, а не лише їх компоненти, призводять до зміни етнічної належності цілих етноспільнот та супроводжуються переглядом кордонів держав, в яких проживають ці етноси. Водночас вони містять ознаки етноеволюційного процесу – спричиняють зміни в деяких компонентах або параметрах етносу (мова, культура, свідомість, етнокультурне середовище). На прикладі аналізу етнонаціональної ситуації в Південно-Східній Індії продемонстровано змішаний етноеволюційний та етнотрансформаційний вплив дезінтеграції.

Здійснено порівняльний аналіз суті та політико-правового наповнення національного інструменту зареєстрованих народів Індії та міжнародно-правового механізму захисту прав автохтонних етносів – корінних народів. Встановлено подібність статусу адівасі та корінних народів, досліджено їх спільні та відмінні риси. Обидва покликані сприяти збереженню та захисту, «позитивно дискримінуючи» етноси, які перебувають у більш вразливому соціально-економічному, культурному становищі внаслідок залежності від традиційного способу життя. Індія не приєдналася до Конвенції МОП «Про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах» № 169, натомість створила власний політико-правий механізм зареєстрованих народів, покликаний протидіяти етнополітичній дезінтеграції країни і нейтралізувати сепаратистські вимоги радикально налаштованих на вихід зі складу держави етносів. В кінцевому підсумку його застосування, починаючи з середини 20 ст., сприяло забезпеченню макронаціональної єдності, етнополітичної інтеграції такої територіально розрізненої та етнічно строкатої держави, як Індія.

Посилання

Антонюк О. Етнічні процеси /Політологічний словник. URL: http://subject.com.ua/political/dict/504.html.

Haokip T. Political Integration of Northeast India: A Historical Analysis // Strategic Analysis. 2012. Vol. 36. № 2. Р. 304-314.

Кашин В. П. Индия: корни регионального сепаратизма // Азия и Африка сегодня. 2010. № 7. С. 28-35.

Стойко. Сепаратизм як політико-правовий феномен сучасності // Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. С. 6-22.

Zou T. Emergent Micro-National Communities: The Logic of Kuki-Chin Armed Struggle in Manipur // Strategic Analysis. 2012. Vol. 36. №2. Р. 315-327.

Haokip T. The Kukis of Northeast India: Politics and Culture. Bookwell, 2013. С. 50-64.

Census of India 2011: Scheduled castes and scheduled tribes / Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India. URL: http://censusindia.gov.in/2011-Common/CensusData2011.html.

Конвенція МОП «Про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах» № 169 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_188.

Deepak A., Anshu Sh. Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices. Jaipur- India: Aavishkar Publishers Distributor. 440 р.

Вітман К. М. Кримські татари – національна меншина чи корінний народ? // Держава і право. 2009. Вип. 45. С. 563-571.

Ratifications of C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) / International Labor Organization. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314.

Вітман К. М. Міжнародна законодавча база з захисту прав корінних народів: Конвенція про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя // Вісник Державної академі керівних кадрів культури і мистецтв. 2009. № 3. С.127-131.

Walker L., Andzengе D. Nigerian Unity: Integrative Processes and Problems // Journal of Developing Societies. 1989. Vol. 5. Р. 218 – 235.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку