Витоки та рушійні сили європейської інтеграції: ретроспективний аналіз.

Автор(и)

  • V. M. Zavadskiy Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.21

Ключові слова:

Європа, аналіз, ретроспектива, конфлікт, тенденція

Анотація

У статті представлено авторський погляд на витоки та рушійні сили процесів європейської інтеграції. В якості однієї з ключових рушійних сил політичного та економічного розвитку країн Європи автор розглядає еволюцію буржуазних цінностей, які в значній мірі доповнювалися здобутками Реформації й Просвітництва. Еволюція еліт, які були носіями зазначених цінностей, мала проекцію у ряді буржуазних революцій в країнах Європи (Нідерланди, Англія, Франція).

Запропоновано розгляд загальних тенденцій зовнішньополітичних векторів країн Європи у поєднанні з ретроспективним аналізом конфліктів від початку Модерної доби до середини ХХ століття. Наданий огляд основних європейських війн, у які були втягнуті майже всі держави доповнено аналітикою систем післявоєнних договорів та сценаріїв облаштування Європи. Зокрема, проаналізовано формування Вестфальської, Віденської, Версальсько-Вашингтонської систем міжнародних відносин, які в значній мірі поглиблювали протиріччя між провідними країнами Європи, що кожні 50-60 років переживали спустошливі війни.

Вивчення становлення ідей європейської єдності від доби Просвітництва до завершення Другої світової війни, як методу запобігання військовим конфліктам, доповнило загальну картину ретроспективи. Представлено огляд концепцій «Вічного миру» (І. Кант), «Пан’європейського Союзу» (Р. Куденхов-Каллергі), «Декларації Шумана».

Створена після Другої Світової війни система забезпечення миру та сталого розвитку країн Європи на початковому етапі об’єднала вугільну та сталеливарну галузі у формі Європейського об’єднання вугілля та сталі. До організації долучилися: Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Зазначена структура стала однією з перших, яка створила систему співробітництва у ключових галузях післявоєнної економіки, примиривши Францію та Німеччину, створивши передумови для подальших інтеграційних процесів в Європі.

Посилання

Cameron F. The European Union and the Challenge of Enlargement / Fraizer Cameron // The Enlarging the European Union: Relations between the EU and Central and Eastern Europe. –London – New-York: Bailey, 1997. – P. 5 – 45.

Dinan D. Europe recast. A history of European Union / Desmond Dinan . – London: Lynne Reiner, 2004. – 165 p.

Mccormic J. Understanding the European Union: A Concise Introduction / John Mccormick. – Hampshire: Palgrave, 2002. – 179 p.

Marise C. The enlargement of the European Union / Cremona Marise. – New – York: Oxford University Press, 2005. – 256 p.

Frazer C. The future of Europe. Integration and enlargement / Cameron Frazer. – London: Rutledge, 2005. – 170 p.

Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К.: Ін Юре, 2001.– 447 с.

Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський . – К.: Смолоскип. – 2002. – 168 с.

Полтораков О. Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі: Дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2004. – 199 c.

The Schuman Declaration – 9 May 1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку