Військово-технічне співробітництво як визначальний напрямок міжнародного військового партнерства.

Автор(и)

  • О. А. Dzhus Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.20

Ключові слова:

міжнародне військове партнерство, військо-технічне співробітництво, високотехнологічні системи озброєнь, оборонна промисловість, ринок військової продукції

Анотація

Військово-технічне партнерство визначається як діяльність уповноважених на те органів державної влади, установ, організацій і підприємств, пов’язану з розробкою, виробництвом, реалізацією або закупівлею продукції військового призначення, а також – з плануванням, координацією, організацією і здійсненням міжнародного обміну продукцією та послугами військового призначення.

Виявлено, що військово-технічного співробітництва об’єднує два основних типи відносин міжнародного військового партнерства: трансферти озброєння та військової техніки, технологій подвійного використання, а також надання послуг військово-технічного характеру та спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, виробництво, маркетинг, продаж зразків озброєння. Зазначається, що військово-технічне співробітництво поглиблює кооперацію з країнамипартнерами у галузі спільної розробки, виробництва та модернізації озброєння, військової й іншої техніки, сприяє розвитку експорту та імпорту товарів військового призначення, а також залученню міжнародної допомоги щодо утилізації застарілого озброєння, боєприпасів, ракетного палива. Проаналізовані причини, основні чинники активізації та загальні можливості розвитку військово-технічного партнерства. Зазначається, що водночас країни переслідують у своєму військово-технічному співробітництві й економічні цілі. У зв’язку з цим акцентується увага на актуальних проблемах розвитку оборонної сфери на сучасному етапі розвитку людства, які украй складно вирішити поза сферою міжнародного військово-технічного співробітництва. З’ясовано основні форми в яких здійснюється військово-технічне співробітництво держав із розробки та виробництва високотехнологічних систем озброєнь. Визначені заходи, що визначають успішність політики військово-технічного співробітництва та основні тенденції які нині спостерігаються. Робиться висновок, що завдяки військово-технічному співробітництву держави зміцнюють свої позиції на міжнародній арені, зменшують бюджетне навантаження при створенні нових зразків озброєння та військової техніки, одержують як передові технології, необхідні для розвитку оборонно-промислової галузі, так і високі прибутки.

Посилання

Софронов О. О. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення національної безпеки України / О. О. Софронов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. Вип. 95. Ч. І. – С. 23-25.

Звинчукова О. Н. Полномочия органов государственной власти в области военно-технического сотрудничества / О. Н. Звинчукова // Армия и общество. – 2012. – № 2 (30). – С. 130-135.

Софронов О. О. Військово-технічне співробітництво як складова державної політики України / О. О. Софронов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. Вип. 94. Ч. ІІ. – С. 138-143.

Шевцов А. І., Гриненко О. В. Міжнародне військово-технічне співробітництво у сфері виробництва ОВТ як засіб забезпечення розвитку ОПК: уроки для України / А. І. Шевцов, О. В. Гриненко // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1 (14). – С. 117-122.

Ханін І. Г. Співробітництво з міжнародними організаціями як чинник розвитку військовопромислового комплексу України. Ефективна економіка: електронне наукове видання. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4456 (дата звернення: 04.12.2017).

Терлецький Р. М. Правові аспекти регулювання військово-технічного співробітництва України з іноземними державами / Р. М. Терлецький // Юридична наука. – 2013. – № 7. – С. 111-117.

Фанін І. С. Військово-технічне співробітництво України в процесі розвитку євроатлантичної інтеграції: безпековий вимір / Іван Сергійович Фанін: автореф. дис. … канд. політ. наук. Київ, 2010. – 22 с.

Свергунов О. О. Світові тенденції розвитку воєнно-економічного співробітництва у сферах розробок та виробництва озброєнь: досвід для України / О. О. Свергунов // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 3 (40). – С. 45-53.

Бегма В. М. Офсетна практика в системі ВТС України як чинник забезпечення економічної безпеки держави / В. М. Бегма, С. П. Мокляк, Ю. В. Толочний // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 4 (17). – С. 100-103.

Буренок В. М. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения / В. М. Буренок, В. М. Ляпунов, В. И. Мудров. – М.: Издательский дом «Граница», 2005. – 418 с.

Буневич К. Г. Трансформация военно-технического сотрудничества в условиях глобализации / К.Г. Буневич // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 3 (9). – С. 47-52: электронный научно-практический журнал. URL: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2014_3_47-52.pdf (дата звернення: 05.12.2017).

Свергунов О. О., Свергунов О. О., Толочний Ю. В. Стратегічні напрями вдосконалення системи управління ризиками при військово-технічному співробітництві / О. О. Свергунов, О. О. Свергунов, Ю. В. Толочний // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4 (21). – С. 108-112.

Шевцов А. І. Оборонно-промислова політика України: пріоритетні напрями та шляхи їх реалізації / А. І. Шевцов, Р. В. Боднарчук, О. В. Гриненко //Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 1 (18). – С. 105-111.

Шемаєв В. М. Інформаційне супроводження військово-технічного співробітництва України з іноземними державами як інструмент забезпечення економічної безпеки держави / В. М. Шемаєв // Економіка і організація управління. – 2014. – № 3-4 (19-20). – С. 288-292.

Свергунов О. О. Стратегічне управління імпортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна / О. О. Свергунов // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 26-33.

Білетов В. І. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євро стандарти / В. І. Білетов, М. А. Закалад, О. П. Пивовар, Т. О. Ворона // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 3 (52). – С. 122-126.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку