Модернізація партійної системи як засіб демократизації політичного режиму України.

Автор(и)

  • I. O. Polishchuk Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.13

Ключові слова:

політична партія, Україна, модернізація, демократизація, політичний режим

Анотація

Розглянуто змістовну суть та сучасні тенденції розвитку інституту політичних партій в Україні. Мета даної статті полягає у тому, щоби розглянути сучасне поняття політичної партії та запропонувати механізми модернізації партійної системи України задля забезпечення демократизації політичного режиму, що утворився у нашій країні. Автор стверджує, що політичні партії за своїм покликанням апріорі виступають як провідний суб’єкт демократизації політичної системи транзитивного суспільства. Головна проблема України полягає в тому, що клановоолігархічний (неопатрімоніальний) політичний режим та бюрократично-корпоративна, тіньова економіка не сприяють створенню дієздатних політичних партій, усередині яких ведеться чесна та відкрита конкуренція, а сприяє створенню політичних компаній за комерційними інтересами. Політичні партії України не виконують своє основне призначення, не забезпечують політичну освіту мас та не надають цілеспрямованого й організованого характеру діям громадян для захисту власних інтересів. Основна функція українських партій – це маніпулювання масовою свідомістю виборців під час проведення відповідних кампаній. Слабкість українських політичних партій, їхня організаційна та ідейна аморфність відкривають перед командами політичних технологів доволі широку перспективу доведення їх до необхідної „електоральної кондиції”. Основні політичні партії представляють з себе своєрідні напівфабрикати для майбутньої виборчої кампанії.

Для сучасної України є актуальною проблема інтенсифікації партійного будівництва та кристалізації партійної системи України в бік її позбавлення від баласту віртуальних та недієздатних структур та лідерів, які не беруть реальної участі в політиці. З іншого боку, є багато партійних структур та брендів, які якщо й беруть участь у політичному процесі, то не мають попиту на електоральному ринку.

Сформульовані рекомендації щодо впровадження механізмів модернізації української партійної системи.

Посилання

Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна / А.О.Білоус. – К. : Знання, 2000. – 234 с.

Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – С. 23-35.

Kirchheimer O. The Transformation of Western Party Systems. In Political Parties and Political Development / O.Kirchheimer – eds. J. La Polambara and M. Weiner. – Princeton, NJ: Princeton University Press. – 1966. – 175 р.

Кормич Л.І. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України / Кормич Л.І., Шелест Д.С. – К. : АВРІО, 2004. – 177 с.

Ларсен Ст. У. Моделювання Європи в логіці Роккана / Ст. У. Ларсен // Поліс. – 1995. – № 1. – С. 34-45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси