Громадянське суспільство Румунії: досвід протидії корупції.

Автор(и)

  • I. А. Kabantseva Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.5

Ключові слова:

Румунія, громадянське суспільство, корупція

Анотація

Автор досліджує процес подолання Румунією спадщини багаторічного тоталітарного гноблення на прикладі протидії укоріненим корупційним практикам у суспільно-політичному житті. Наголошено на важливій ролі в демократизації Румунії її національного громадянського суспільства. Розглянуто динаміку громадянського активізму від 1989 р. Відзначено, що визначальний вплив на формування румунського громадянського суспільства мала жорстка форма авторитаризму періоду Н. Чаушеску, за якої елементи громадянського суспільства були практично відсутні. Автором підкреслено, що ця обставина відрізняла Румунію від інших тогочасних держав Центрально-Східної Європи (найперше Польщі та Чехословаччини).

Звернено увагу, що демократичний транзит у Румунії, рух до євроінтеграції сприяв поступовому формуванню румунського громадянського суспільства, але водночас населення характеризувала низька громадянська компетентність, невиражений інтерес до політики та толерування корупційним практикам. Проаналізована одна з перших великих акцій («Коаліція за чистий парламент», 2004 р.), результатом якої було визначення критеріїв до кандидатів у депутати румунського парламенту та зняття з виборів тих, хто не відповідав їм. Наголошено, що за умов непрозорої державної політики публічне викриття політиків стало дієвим антикорупційним механізмом, застосовуваним інституціями громадянського суспільства у співпраці з медіа. Констатовано, що на цей час громадянське суспільство було фактично рухом найактивніших румунських недержавних організацій, але не охоплювало широкі прошарки населення та не залучало їх до неконвенційних форм політичної активності.

Відзначено, що румунське громадянське суспільство як спільнота, згуртована спільними інтересами колективного розвитку, пройшло чотири етапи становлення. Вони були зумовлені подіями, які викликали масовий народний протест: 1) виступи проти урядового проекту реформи охорони здоров’я (січень 2012 р.); 2) протести проти антиекологічного проекту Рош’я Монтане (вересень 2013 – лютий 2014 рр.); 3) антиурядові протести після пожежі в нічному клубі «Colectiv», зумовленої корупцією інспектуючих організацій (жовтень – листопад 2015 р.); 4) антикорупційні антиурядові протести (січень 2017 ‒ січень 2018 рр.).

 

Посилання

Авинери Ш. Партии, социально-культурная медиация и роль гражданского общества / Ш. Авинери // Полис. ‒ 1994. ‒ № 1. ‒ С. 141‒147.

Герасимчук С. Антикорупційний Майдан. Що спричинило масові протести у Румунії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/23/ 7060521/

Губрієнко О. Особливості політико-правових змін у країнах Центрально-східної Європи (на прикладі Болгарії та Румунії) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/filologiya/79/13419- osoblivosti-politiko-pravovix-zmin-u-kra%D1% 97nax-centralno-sxidno%D1%97-yevropi-na-prikladi-bolgari% D1%97-ta-rumuni%D1% 97.html

Кушнарьов І. В. Інструменти боротьби з політичною корупцією у країнах Центральної та Східної Європи: оцінка ефективності на прикладі Румунії та Болгарії / І. В. Кушнарьов // Політикус. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 58‒61.

Кушнарьов І. В. Політична корупція в Румунії: роль громадянського суспільства у протидії їй / І. В. Кушнарьов: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (25–26 серпня 2017 р., м. Запоріжжя) [«Суспільні науки та сучасність: актуальні питання»]. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – C. 89–93.

Перепелиця Г. Боротьба з корупцією: румунські уроки для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uainfo.org/blognews/1486453321-borotba-z-koruptsieyu-rumunski-uroki-dlya-ukrayini.html

Пилип Я. Ю. Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції за законодавством Румунії. Порівняльно-аналітичне право. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ С. 213‒217.

Румунська Коаліція за чистий парламент. У пошуках чесності в політиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maidan.org.ua/2011/09/borotba-z-politychnoyu-koruptsijeyu-u-postkomunistychnij-evropi/

Сааков В. У Румунії суд оголосив неконституційною частину реформи юстиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://p.dw.com/p/2rnns

Федоренко С. Румунія: народ проти корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/international/rumuniya-narod-proti-korupciyi-.html

Coaliţia pentru un Parlament Curat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sar.org.ro/coalitiapentru-un-parlament-curat-2004/

Coaliţia pentru un Parlament Curat – Alegeri Europene [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sar.org.ro/coalitia-pentru-parlament-curat-2007-alegeri-europene/

Deletant D. Ceaușescu and the Securitate: Coercion and Dissent in Romania, 1965‒1989 / D. Deletant. ‒ London : M.E. Sharpe, 1995. ‒ 456 р.

Fourth Evaluation Round. Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. Evaluation Report Romania [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/16806c7d05

Le Rapport de Conformité. Roumanie [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/quatrieme-cycle-d-evaluation-prevention-de-la-corruption-des-parlement/168077e15a

Olteanu T. The Romanian people versus corruption. The Paradoxical Nexus of Protest and Adaptation / T. Olteanu, S. Beyerle // The Open Journal of Sociopolitical Studies. ‒ № 10 (3). ‒ P. 797‒825.

Poenaru F. Romanian protests: A cake with three layers (and a cherry on top) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.focaalblog.com/2017/02/27/florin-poenaru-romanian-protests-a-cake-with-three-layersand-a-cherry-on-top/#sthash.bah2qnKb.dpuf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси