Простір як фундаментальна категорія в теоріях німецько-центричної геополітики.

Автор(и)

  • N.V. Lepska Запорізький національний університет

Ключові слова:

геополітика, територія, простір, геополітичний простір, життєвий простір, просторова експансія, освоєння простору

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню сутності категорії простору в класичній німецько- центричній геополітиці. Розглянуто розуміння просторової організації світу, просторового функціонування та розвитку держави у фундаментальних працях засновників геополітики Ф. Ратцеля, Р. Челлена, фундатора німецької класичної школи геополітики К. Ґаусхофера. Звернуто увагу на відмінності та теоретико-методологічні традиції у дослідженні просторової організації світу та європейського континенту в науковому доробку названих авторів. Наголошено, що основи наукової категоризації простору, закладені в класичних теоріях німецько-центричної геополітики, не втратили свого евристичного значення й до сьогодні. У підсумку актуалізовано необхідність врахування специфіки сучасних геополітичних зрушень та, зокрема, кардинальних змін європейської просторової організації, щодо переосмислення і осучаснення категорії «простір».

Посилання

Ратцель Ф. Политическая география (в изложении Л. Синицкого) / Ф. Ратцель // Геополитика: Хрестоматия [сост. Б. А. Исаев]. – СПб.: Питер, 2007. – С. 15 – 36.

Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику [Електронний ресурс] / Ф. Моро-Дефарж. – М. : Конкорд, 1996. – 148 с. – Режим доступу: http://grachev62.narod.ru/dfrg/content.htm

Челлен Р. Государство как форма жизни / Рудольф Челлен; [пер. с швед, и примеч. М.А. Исаева; предисл. и примеч. М.В. Ильина]. – М.: РОССПЭН, 2008. – 319 с.

Рукавицын П. Концепция борьбы за жизненное пространство немецкой шклы классической геополитики / Петр Рукавицын // Обозреватель-Observer. – 2008. – № 9. – С. 109-116.

Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет / К. Хаусхофер. – М. : Мысль, 2016. – 464с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку