Трансформація концепцій національної безпеки в умовах глобалізації.

Автор(и)

  • I. Alekseenko Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • A. Кuras Київський національний університет харчових технологій

Ключові слова:

суверенітет, держава, безпека, національна безпека, політична система, загрози національній безпеці, глобалізація, військова безпека, інформаційна безпека

Анотація

В даній статті розглядаються поняття «безпека», «національна безпека», концепції та види національної безпеки крізь призму викликів та загроз глобалізації.

Як відмічають автори, в силу трансформації відносин між державою, суспільством і громадянином, а також під впливом процесів демократизації категорія «безпека» наповнюється новим змістом, змінюється її парадигма.

Політичний простір сучасного світу не одноманітний, існування в ньому безлічі демократичних і авторитарних практик створює варіативність як в розумінні безпеки, так і в формуванні системи її забезпечення. У зв'язку з цим переосмислення методологічних і концептуальних основ національної безпеки в контексті процесів глобалізації сучасних державах є надзвичайно актуальним.

Посилання

Актуальні питання оборонної політики України в контексті нового бачення способів ведення війн і міжнародного тероризму : науково-інформаційний збірник / [за ред. В. П. Горбуліна]. – Вип. 30. – К. : ДП «НВЦ «Євроатлантикіформ», 2006. – 272 с.

Гаджиев К. С. Конец евроцентрического мира и новая конфигурация геополитических сил. – М.: МГУ, 1993. – 296с.

Галузин А. Ф. Правовая безопасность и ее принципы / А. Ф. Галузин. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 358 с.

Глобализация: Контуры XXI века. – М.: ИГП РАН, 2001. – 342с.

Гончаров И. В. К вопросу о понятии конституционной безопасности государства / И. В. Гончаров // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 104-108.

Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України / Б. В. Губський. – К. : Логос, 2003. – 328 с.

Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен. – К. : К.І.С., 2006. – 696 с.

Єзеров А. А. Конституційна безпека як складник національної безпеки України / А. А. Єзеров // Стратегічні пріоритети. – 2013. – №2 (27). – С. 120-126.

Ефременко Д. В. Ассиметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности / под ред. М. B. Ильина, И. В. Кудряшовой. – М.: МГИМО Университет. – 2011. – 247c.

Кордон М. В. Україна – НАТО: історія та сьогодення / М. В. Кордон. – Житомир : Полісся, 2008. – 148 с.

Ліпкан В. Національна безпека України / В. Ліпкан. – Київ, 2009. – 356 с.

Малик І. Народження «Доктрини інформаційної безпеки України»: від теорії до практики / І. Малик // Українська національна і дея: реалії та перспективи розвитку. – 2010. – Вип. 22. – С.76 – 81.

Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. – М.: Проспект, 2008. – 400 с.

Манилов В. Исследование проблем национальной безопасности: вопросы методологии / В. Манилов // Военная мысль. – 2005. – № 5. – С. 11.

Нарочницкая Е.А. Национальный фактор в эпоху глобализации // Процессы глобализации: экономические, социальные и культурные аспекты. – М., 2000. – С. 102 – 103.

Пастухова Н.Б. Проблемы государственного суверенитета. – M.: Норма. – 2006.-178с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку