Регіональні ЗМІ як інструмент формування локальної ідентичності.

Автор(и)

  • S.M. Matvienkiv ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Ключові слова:

регіон, регіональні ЗМІ, громадянське суспільство, локальна ідентичність, Інтернет-комунікація

Анотація

У даній статті розглядаються регіональні ЗМІ як важливий інститут громадянського суспільства. Зокрема аналізуються функції, завдання та стан сучасних місцевих медіа, їх вплив на населення та на формування локальної ідентичності.

Посилання

Вайшенберг З. Журналістика та медіа: довідник / З. Вайшенберг, Г. Й. Кляйнштойбер, Б. Пьорксен ; перекл. з нім. П. Демешко, К. Макєєв. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529с.

Квіт С. М. Масові комунікації / Квіт. С. М. –К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 206 c.

Луцюк І. Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми/ І. Луцюк //Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2014. Випуск 39. - С. 152–157

Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / Михайлин І. Л.–К.: Центр учбової літератури, 2011. —496 с.

Паславський І. І. Місцева офіційна преса: обтяжливе минуле і невиразне майбутнє / І. І. Паславський // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 242 – 252.

Фінклер Ю. Є. Регіональна преса України в контексті соціального замовлення аудиторії / Ю. Є. Фінклер // Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Режим доступу: http:// journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= article& article=1516.

Фурса О. О. Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі / О.О. Фурса // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. – Вип. 34. – С. 229–237.

Dziurzyński K. Prasa lokalna jako element kultury społeczeństwa obywatelskiego po 1989 roku w Polsce / K. Dziurzyński, A. Sawicki // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2010. – Вип. 3. – С. 191–199. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Mnf_2010_3_19.pdf 10.

Kępa-Mętrak J. Rola mediów w społeczności lokalnej / J. Kępa-Mętrak // Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych: Urząd Marszałkowski. – Kielce, 2009.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія