Людина в глобалізаційній культурі інтернет-середовища.

Автор(и)

  • A. Kutsyk Гданський університет (Республіка Польща)

Ключові слова:

глобалізація, людина, інтернет-середовище, комунікація

Анотація

У статті досліджується сучасний етап становлення інформаційного суспільства, заснованого на розвитку новітніх комунікаційних та інформаційних технологій. Аналізується роль мережі Інтернет в оновленні сучасної соціокультурної ситуації, яка охоплює найрізноманітніші сфери життя і діяльності людини. Показано значення Інтернету як інтерактивного засобу культурного та міжкультурного спілкування. У дослідженні розглянуто вплив інтернету на людину, її місце у глобальній культурі інтернет-середовища, а також особливості впливу інтернету на культуру сучасної молоді.

Посилання

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для XXI в. / Р.Ф. Абдеев. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 1994. – 334 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 380 с.

Арнольдов А.И. Человек и мир культуры / А.И. Арнольдов. М.: Знание, 1992. – 118 с.

Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации / Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский // Психологический журнал. – 1998. – № 1. – 550 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин; Примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. 2-е изд. - М.: Искусство, 1986. – 444 с.

Белл Д. Социальные рамки информационного общества / Д. Белл, Новая технократическая волна на Западе. – Москва: Прогресс, 1986. – 342 с.

Белинская Е.П. Личность и новая информационная среда / Е.П. Белинская, Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 455 с.

Браславский П.И. Технологии виртуальной реальности как феномен культуры конца XX нач. XXI веков: автореф. дис.канд. культ. / П.И. Браславский. – Екатеринбург, 2003. – 22 с.

Брейков В.Б., Дубовский С.В. Информационные технологии в национальном и мировом развитии / В.Б. Брейков, С.В. Дубовский // Общественные науки и современность. – 2000.- №1. – 146-150 с.

Ващекин Н.П. Информатизация общества как феномен культуры / Н.П. Ващекин, Информатика и культура: Сб. науч. тр. -Новосибирск, 1990. – 550 с.

Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета / А.Е. Войскунский, Гуманитарные исследования в Интернете. – М., 2000. – 450 с.

Кастельс М. Галактика Интернет / М. Кастельс. – Екатеринбург У-Фактория (при участии издательства Гуманитарного университета), 2004. – 360 с.

Мясников И. Подростки в киберпространстве. / И. Мясников. – Подростки в киберпространстве. – Народное образование, 2009. – 290 с.

Рейнгольд Г. Умная толпа: Новая социальная революция / Г. Рейнгольд – М.: Фаир- пресс, 2006. – 416 с.

Аналіз впливу інтернет-середовища на процес соціалізації особистості. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0b65625b3 ac79b5d43a8952 1316c37_0.html

Волович О.О. «Глобалізація: переваги і загрози для нашої країни». [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://od.niss.gov.ua/articles/485/

Теркл Ш. Интервью для проекта Digital Nation. Life on the digital frontier / Ш. Теркл. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/ interviews/turkle.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія