Роль політичних партій у реалізації державної політики в Україні.

Автор(и)

  • Ya.B. Yarosh Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

державна політика, громадянське суспільство, громадська організація, політична партія, демократичний політичний процес

Анотація

Досліджується роль політичних партій у реалізації державної політики в Україні. Політичні партії є важливими суб’єктами у здійсненні політики на всеукраїнському та місцевому рівнях, що дозволяє уточнити їх особливості функціонування. Робиться висновок, що усе частіше політичні партії залучаються до процесу прийняття рішень на усіх рівнях. Специфікою реалізації державної політики та метою соціального партнерства у світовій практиці є партнерська взаємодія політичних партій та органів державної влади. Співпраця владних інституцій та політичних партій для розгляду конкретних питань з урахуванням громадської думки є загальноприйнятою практикою в демократичному політичному процесі.

Посилання

Громадянська мережа Опора: Аналіз виборчої ситуації на Сході, Заході та Півдні України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://maidan.org.ua/static/lvivmai/ 1288022657.html.

Кодекс належної практики щодо політичних партій. // Вибори і демократія. Випуск 1 (23). Київ: Інститут виборчого права; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2010. – С.117–127.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К.: Просвіта, – 1996. – 78 с.

Неурядові організації Європейського Союзу : порівняльний аналіз громадських організацій України / [керів. проекту Людмила Козак]. – К., 2002. – 148 с.

Кудіна О. Зростання впливу громадсько – політичних об’єднань на політичні процеси: витоки феномену / О. Кудіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. - 2009. – Вип. 9. – 276. – С.113–119.

Лациба М. Громадські організації на виборах / М. Лациба. – К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2006. – 56 с.

Мейтус В., Мейтус В. Политическая партия: стратегия и управление [Текст] / В.В. Мейтус, В.Ю. Мейтус. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 404 с.

Пал Л. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 271 с.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів: ЦПД «Астролябія», 2005. – 348 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси