Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі.

Автор(и)

  • E.M. Chaltseva Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A.O. Lavrishcheva Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

електронне урядування, електронний уряд, електронна демократія, індекс розвитку електронного уряду, індекс розвитку електронної участі громадян, інформаційно-комунікаційний технології

Анотація

Розглянуті тенденції швидкого зростання інтернет користувачів, що обумовили інтеграцію інтерактивних технологій в усі сфери суспільного життя. Описані переваги переходу від традиційної системи управління державою до електронної форми. Проаналізовані головні проблеми, з якими стикається українська держава при впровадженні принципів електронного урядування, які гальмують процес її розвитку: проблема надання електронних послуг громадянам, низький розвиток IT-сфери, недостача спеціалістів, проблема прозорості в ухваленні рішень, а також недостатнє фінансування сфери. Розкриті перспективи розвитку електронного урядування в Україні.

Посилання

Poushter J., Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies [Електронний ресурс] // Pew research center – Режим доступу: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climbin-emerging-economies/

Меркулова Т, Кононова Є. Розвиток електронного уряду в Україні на тлі світових тенденцій / Т. Меркулова, Є. Кононова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2010. – №38-2. – 166 с.

Чальцева О. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика / О. Чальцева / Вінниця. – 2017. – 336 с.

Лоскутов А. Первые шаги E-Government в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kolokol.od.ua/2015/12/13/e-government-ukraine/

Савина А. Электронная Эстония: Как построить самое современное цифровое государства мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apparat.cc/network/e-estonia-rule/

Закон України «Про схвалення стратегії розвитку інформаційного суспільства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80

Электронное правительство: украинские перспективы / Computer World Киев. –2003. – №41. – 298 с.

UN E-Government Knowledge Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014

Калиушко И., Демкова М. Электронное управление – путь к эффективности и прозрачности управления / І. Калиушко, М. Демкова // «Информационное общество». – 2004. – №2. – 68 с.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Закон України «Про електронний цифровий підпис» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Як розвивати електронний уряд за відсутності держфінансування» [Електронний ресурс] / Forbes – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/business/1386531-yak-rozvivati-elektronnij-uryadza-vidsutnosti-derzhfinansuvannya

Украина стала первой страной в Европе по количеству IT-специалистов [Електронний ресурс] / Зеркало Недели. – Режим доступу: https://zn.ua/TECHNOLOGIES/ukraina-stala-pervoystranoy-v-evrope-po-kolichestvu-it-specialistov-207911_.html

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19

Голубуцкий А., Шевчук О. Электронное правительство как концепция государственного управления в информационном обществе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://golob.narod.ru/egovperru.html

Курочкин В. Краудсорсинг как новый метод политического управления в условиях сетевого общества / В. Курочкин // «Грамота». – 2013. – №9. – 292 с.

Богдановская И. Концепция «Электронного государства» // Общественные науки и современность. – 2004. – №6. – 215 с.

Храмцовская Н. Возникновение и эволюция понятия «электронное правительство» // Интернет и современное общество. – 2008. – №11. – 210 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси