Інститут президентства в Україні та Чеській республіці: порівняльний аналіз.

Автор(и)

  • М.F. Moskaliuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

форма правління, парламентська республіка, президентсько- парламентська республіка, парламентсько-президентська республіка, інститут президентства, президент, президенціалізм, напівпрезиденціалізм, індексний аналіз

Анотація

У статті розглядається виникнення, становлення та функціонування інституту президентства в Україні та Чеській республіці. На основі кількісних і якісних показників здійснено порівняльний аналіз президентури обох країн та проведено індексне оцінювання обсягу президентських повноважень. З’ясовано вплив форми республіканського правління на еволюцію статусно-функціональних особливостей глав держав, роль і місце інституту президентства в політичних системах України і Чехії.

Посилання

Дуднік О. Причини та наслідки конституційних змін виборчого законодавства щодо обрання глави Чеської Республіки в контексті президентських виборів 2013 р. / О. Дуднік // Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно- аналітичних матеріалів. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2013. – №4 (13). – с. 19 – 31.

Закон № 1/1993 Coll., Конституция Чешской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.czechlegislation.com/ru/1-1993-sb

Зелінська М. Індексний аналіз президентської влади за Конституцією України / М. Зелінська // Віче. – 2011. – №18, с. 9-12.

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь. / За ред. д. політ. Н., професора Г. І. Зеленько. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 164 с.

Кармазіна М. Інститут президентства: походження та сутність феномена / М. Кармазіна // Політичний менеджмент. – 2004. – №3. – С. 36 – 50.

Кіндзерський В. І. Президентство в транзитивних соціумах: можливість політико- правової дисфункції / В. І. Кіндзерський // Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К.: Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет“, 2014. – с. 180 – 183

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 56 с.

Кудряченко А. Чотирнадцять президентів / А. Кудряченко // Віче.. – 2009. – № 21 – 22. – с. 26-28.

Lytwyn V. Powers of Presidents: quantitative measures of comparative political analysis. Повноваження президентів: кількісні виміри порівняльного політологічного аналізу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/9962015/Powers_of_Presidents _quantitative_measures_of_comparative

Маркіантов В.Ю. Роль Президента України у формуванні та зміні політичної еліти. В. Ю. Маркіантов // Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К.: Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет“, 2014. – с. 74-78.

Романюк А. Порівняльний аналіз інституту президентства в країнах центрально-східної Європи / А. Романюк // Освіта регіону. – 2012. – №3. – с.60-66.

Романюк А. Україна після виборів – перспективи відповідності демократичним стандартам [Електронний ресурс] / А. Романюк // Незалежний культурологічний часопис “Ї“.– 2007. – Число 50.– Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n50texts/romanyuk.htm

Сахаров Н. (1994) Институт президентства в современном мире / Н. Сахаров. – Москва, Юрид. литература, 1994. –176 с.

Система державного управління Республіки Чехія: досвід для України / уклад. Х. М. Дейнега; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, С.В. Загородюка. – Київ: НАДУ, 2011. – 40 с.

Старків М. Історико-правові аспекти витоку інституту президентства в Україні та світі / М. Старків // Форум права. – 2012. – №4. – с.859 – 864.

Сурганова Ю. Індексний аналіз інституту президентства за змішаної форми в Україні [Електронний ресурс]/ Ю Сурганова // Український науковий журнал. Освіта регіону. – 2009. – №3. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/144

Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз / за ред. проф.. Г. М. Перепелиці. – К.: Видавничий : Видавничий дім «Стилос», 2013. – 302 с.

Штельмашенко А. Д. Президенство: історія та сучасність // Інститут Президента України в сиситемі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К.: Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет“, 2014. – с. 262-265.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси