Ґендерний паритет як національний інтерес сучасної держави.

Автор(и)

  • L.А. Litvin Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ключові слова:

ґендерний паритет, ґендерна рівність, національний інтерес

Анотація

Метою роботи є проаналізувати ґендерний паритет як національний інтерес сучасної держави та надати рекомендації щодо реалізації ґендерної рівності як національного інтересу.

Зазначено, що ґендерна рівність – один із індикаторів демократизації суспільства, рівня його розвиненості. Як наслідок, ґендерний паритет виступає одним із національних інтересів суверенної сучасної розвиненої держави. Основними критеріями демократії є, зокрема, політико-правова рівність усіх громадян незалежно від статі, їх соціальна активність, участь у житті держави, в розв’язанні суспільних проблем. Рівний доступ до політичних ресурсів чоловіків і жінок є одним із пріоритетних завдань для країни, що модернізується. Саме на сучасному етапі розвитку української держави, коли йде формування політичної культури та інтенсивний розвиток політичних інститутів, необхідно віднайти механізми забезпечення ґендерної рівності як національного інтересу сучасної держави.

Для реалізації ґендерного паритету як національного інтересу держави запропонована система практичних рекомендацій щодо механізмів забезпечення ґендерної рівності – Програма ґендерного інтегрування. Програма складається з інституційної, соціально-економічної, культурно-ментальної складових.

Посилання

Ґендерна політика в Україні: оцінка ЄС [Електронний ресурс] / Мара Марінакі, 5 квітня 2017 р. — Режим доступу : https://hromadskeradio.org/ru/programs/rankova-hvylya/gendernapolityka-ukrayiny-ocinka-yes

Гонюкова Л. Політичні партії як чинник демократизації суспільства / Л. Гонюкова // Актуальні проблеми внутрішньої політики : [збірник наукових праць]. — 2009. — № 4. — С. 103—111.

Гонюкова Л. Сучасний механізм упровадження ґендерної політики в Україні / Л. Гонюкова, Н. Педченко // Вісник НАДУ при Президентові України. — 2016. — № 2. —114 — 120.

Грицяк Н. В. Формування ґендерної політики в Україні : проблеми теорії, методології, практики : [монографія] / Н. В. Грицяк. — К. : Вид. НАДУ, 2004. — 384 с.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 005 р. зі змінами від 30.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Карлін М. І. Фінансова система України [Електронний ресурс] / М. І. Карлін. — Режим доступу до кн. : http://pidruchniki.ws/10561127/finansi/neobhidnist_problemi_rozrobki_ tendernih_byudzhetiv_ukrayini#629

Карбовська Н. Інструменти інтегрування концепції соціально-ґендерної рівності в роботу органів місцевої влади / Карбовська Н., Литвинова Т., Магдюк Л. — К. : УЖФ, 2010. — 119 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси