Міграція як результат державної освітньої політики в Україні за часів незалежності.

Автор(и)

  • P. Bezuglyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

міграція, освітня міграція, зовнішня міграція, державна політика

Анотація

Міграційні процеси за сучасних умов формуються під впливом державної політики та стають показниками ефективності діяльності державних інститутів. Стаття є авторською спробою обґрунтувати думку, що внутрішня та зовнішня міграції населення в Україні є результатом реалізації державної політики. Це продемонстровано на прикладі державної освітньої політики. Автор на основі емпіричних даних Держкомстату України та соціологічних опитувань доводить, що результатом довготривалої відсутності реформ у сфері освіти та систематичної підтримки вищих навчальних закладів у інноваційному розвитку стало стрімке зростання протягом 2000-х рр. кількості абітурієнтів та студентів, що від’їжджають на навчання закордон. Окрім, падіння якості освіти в Україні та складного соціально-економічного становища в державі, посилення зовнішньої освітньої міграції спричинено системною політикою країн Європи, Росії та США щодо залучення українців на навчання за різними програмами (стипендіальні, бакалаврські, магістерські, докторські, пост-докторські).

Посилання

W Polsce studiuje 57 119 studentów zagranicznych ze 157 krajów [Електронний ресурс] // Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. – Режим доступу: http://www.perspektywy.pl/portal/ index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentowzagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119

Бахрушин В. Українська освіта у європейському вимірі: деякі дані від 27.03.2016 [Електронний ресурс] / В. Бахрушин. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/tsifri-ifakti/668-ukrajinska-osvita-u-evropejskomu-vimiri-deyaki-dani

Біляковська О. Освітня міграція українців до Польщі [Електронний ресурс] / О. Біляковська. – Режим доступу: // http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19424/1/101- Bilyakovska-292-293.pdf

Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання [Електронний ресурс]/ О. С. Гринькевич // Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 3. – С. 254 – 264. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_28

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Динаміка міграційних настроїв українців. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт соціологічної групи «Рейтинг». – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_migracionnyh_nastroeniy_ukraincev.html

Комарова І. В. Фінансування освіти в Україні з бюджетів різних рівнів [Електронний ресурс] / І.В. Комарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2(14). – С. 125 – 130. – Режим доступу: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/24-2-14-2011.pdf

Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014 – 2016 рр.// Політичне життя. – 2016. – № 3. – С. 32 – 45.

Нова українська школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nus.org.ua/

Смалійчук Г. В. Освітня міграція в умовах трансформації ринку праці: значення та особливості регулювання / Г. В. Смалійчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2014. – Вип. 26. – С. 64 – 70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_26_11.

Слободян О., Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? 13 грудня 2016 [Електронний ресурс] / О.Слободян, Є. Стадний // Сайт аналітичного центру CEDOS. – Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonomskilky-ta-chomu

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси