Концептуальні підходи до дослідження політичних метафор/

Автор(и)

  • G. Vorobiova Київський національний униіверситет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

метафора, політична лінгвістика, мова, політика, символ

Анотація

У статті проаналізовані основні підходи дослідження політичних метафор. Більшість науковців розглядає метафору як сукупність символічних утворень, фреймів, які формують стереотипні уявлення у структурі свідомості людини, що спрощує пізнання політичної реальності. За допомогою політичної метафори можна змінювати уявлення адресата про політику.

Посилання

Андерсон Р.Д. Каузальная сила политической метафоры / Р.Д.Андерсон. – Е.- 2006. – с.92

Баранов О.М. Російська політична метафора: матеріали до словника / О.М.Баранов, Ю.М.Караулов. - М., 1991.- 145c

Будаев Э.В. Современная политическая лингвистика / Э.В.Будаев, А.П.Чудинов. - Екатеринбург, 2009. –230c.

Будаев, Э.В. Риторическое направление в исследовании политической метафоры / Э.В. Будвев, А.П. Чудинов // Respectus Philologicus. 2006б. № 9(14).

Будаев Могут ли метафоры убивать? Прагматический аспект политической метафорики / Э.В. Будаев.- Политическая лингвистика. - №20. - Екатеринбург, 2009. – 74c.

Водак, Р. Язык. Дискурс. Политика / Р. Водак. - СПб., 2003

Ельштайн Дж.Б. О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью / Дж.Б.Ельштайн // Логос. – 2005. - №3–142c.

Лакофф Дж, Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры: Сборник: Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. М.: Прогресс, 1990. - 415c

Лассуел Г.Д. Психопатология и политика / Г.Д.Лассуел. – РАГС, 2005. - 352c.

Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Антоновского. М.: Праксис,- 2001. - 256 с.

Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень / Д.Стоун.- К. : Вид. дім «Альтернативи», 2000. – 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія