Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп.

Автор(и)

  • Yа. Teleshun Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

фінансово-політичні групи, фінансово-промислові групи, великий капітал, клієнтелеізм, клієнтели, нестабільне інституційне середовище, патронаж, патрон-клієнтські відносини, рента, рантьє

Анотація

В межах статі досліджено проблему впливу великого капіталу на публічну політику. Проаналізована проблематика клієнтелізму як в розвинутих демократіях так і в країнах з нестабільним інституційним середовищем, зокрема і в Україні. Розглянуто основні джерела корупції в сучасних суспільствах. Виокремлені основні причини трансформації фінансово- промислових груп в фінансово-політичні групи. Визначено основні загрози для суспільства у зв’язку з функціонуванням клієнтел в суспільствах на кшталт українського.

Посилання

Барсукова С.Ю. Нерыночные обмены между российскими домохозяйствами: теория и практика реципрокности. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 52 с.

Валлерстайн И. Буржуа(зия) как концепция и реальность / И. Валлерстайн // Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / Э. Балибар, И. Валлерстайн ; пер. с англ. – М. : Логос- Альтера ; ECCE Homo, 2003. – С. 160-181.

Глазунов В.В. Демократические и олигархические тенденции в условиях современного политического рынка / В.В. Глазунов // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – Вип. 18. – С. 87-93.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» № 5000 від 21.12.1016 р. – Київ : Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 3, ст. 31.

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. / Пер. с. англ.: Дунаев А.А. – М.: Ад Маргинем Пресс. – 2015. - 592 с.

Рейтерович В. І. Особливості функціонування фінансово-політичних груп інтересів у системі публічної політики // "Державне управління: удосконалення та розвиток", № 5, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=285 (Дата звернення: 10.09.2017).

Рейтинг Forbes: 100 найбагатших-2016 // Forbes Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/ratings/4 (Дата звернення: 09.09.2017).

Сабанадзе Ю. В. Групи інтересів у перехідних суспільствах: [монографія] / Ю. В. Сабанадзе. – К.: Логос, 2009. – 208 с.

Телешун С. О., Рейтерович І. В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії : монографія / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – Київ-Херсон, 2008. - 151 c.

Auyero J. The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account // Latin American Research Review. – 2001, - №3. – P. 55-81.

Eisenstadt S. N., Roniger L. Patrons, clients and friends. Interpersonal relations and the structure of trust in society. – Cambridge, 1984.

Fukuyama F: What is Corruption? // Against Corruption: a collection of essays [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-acollection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays (Дата звернення: 01.09.2017).

Mauro P., The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth / P. Mauro // IMF Staff Papers. – 2004. – Vol. 51, № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/30/the-persistence-of-corruption-and-sloweconomic-growth-16199 (Дата звернення: 11.09.2017).

The party winds down // The Economist [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economist.com/news/international/21698239-across-world-politically-connected-tycoonsare-feeling-squeeze-party-winds?fsrc=scn/fb/te/pe/ed/thepartywindsdown (Дата звернення: 07.09.2017).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси