Символіка та партійний імідж політичних партій.

Автор(и)

  • N.V. Primush Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

партійна партія, партійна символіка, політичний курс партії, політична система, функції політичних партій

Анотація

Вивчаються аспекти побудови іміджу сучасних політичних партій, їх стратегії розвитку крізь призму вивчення сенсу їх символіки та кольорів. У дослідженні партійна символіка подається як важливий засіб комунікації між політичними партіями та її виборцями. Доведено, що політична символіка та партійні кольори несуть у собі сенс партійного курсу керівників політичних партій, а також відображають їх розуміння ролі партії в політичному житті.

Посилання

Тимошевский А.В. Политические партии – символ формирования политического сознания / А.В. Тимошевский // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. – 2002. - №4. – С.41-46.

Неборякина В. Психологические аспекты политической символики // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2010. - №4. – С.28-33.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: учебн. для вузов / К.С. Гаджиев. – 2-е изд. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997. – 544 с.

Молчанов С.М. Политические партии США на современном этапе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://samlib.ru/m/molchanow_s_m/uspoliticalpartiesatpresent.shtml

Hale J. The Making of the New Democrats. New York City: Political Science Quarterly, 1995. – 242 р.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции. Феномен, механизмы, защита. – М., ЧеРо, Издательство МГУ,1997. – 344 с.

Неборякина В. Логотипы партий и ценностные установки политических движений // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2010. - №5. – С.29-34.

Цуладзе А. Большая манипулятивная игра / А.Цуладзе // - М.: Алгоритм, 2000. – 336 с.

Тимошевский А. Особенности символики политических партий // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса ВНАН України. – 2013 / 1 (63) – С.301-309.

Символика Партии регионов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://partyofregions.ua/about/symbolics

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси