Міжнародний вплив на політику управління постконфліктними територіями.

Автор(и)

  • V. V. Mykhalska Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

конфлікт, політика управління постконфліктними територіями, міжнародні організації, ООН

Анотація

Впровадження ефективної та зваженої політики управління постконфліктною територією є важливим для становлення стабільного миру у постраждалому від війни суспільстві. Для комплексного розуміння політики управління постконфліктними територіями необхідно визначити, які суб’єкти виступатимуть акторами такої політики, які інтереси вони мають та якого впливу можуть завдати. Автор планує виділити міжнародні організації в окрему групу суб’єктів, що намагаються впливати на політику управління постконфліктними територіями, а також дати оцінку діяльності міжнародних організацій на постконфліктних територіях в історичній перспективі. Виявлення зазначених вище маркерів допоможе оцінити ступінь ризику зовнішнього втручання у політику управління постконфліктними територіями, а також напрацювати механізми взаємовигідної співпраці національних урядів із міжнародними партнерами, які надають допомогу у відновленні миру у постконфліктному суспільстві.

Посилання

Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие / Г. И. Козырев – М.: ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 2012. – с. 312

Кіссе А. І. Політико-правові засади управління етнічним конфліктом [Текст]: автореф. дис. д-ра політ. наук: 23.00.05 / Кіссе Антон Іванович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: 2006. - 32 с.

Judt T. Postwar: A History of Europe Since 1945/ T. Judt. – NY: The Penguin Press, 2005. – 878p.

Загурська-Антонюк В. Ф. Геополітичні трансформації та мілітарні виклики у сучасному глобалізованому світі / В. Ф. Загурська-Антонюк // Грані. – 2015. – № 3 (119). – с. 35- 39

An Agenda for Peace Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un-documents.net/a47- 277.htm

Генеральный секретарь Выступление на заседании Совета Безопасности «Постконфликтное миростроительство» 20 мая 2008 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/sg/messages/2008/pv5895.shtml

S. Shneiderman, A. Snellinger Framing the Issues: The Politics of “Post-conflict” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://culanth.org/fieldsights/500-framing-the-issues-thepolitics-of-post-conflict

C. Gagnon, K. Brown Post-Conflict Studies: An interdisciplinary approach/ Chip Gagnon and Keith Brown// Routledge College for Peace and Conflict Studies. – Routledge: 2014. – p. 248

Вибори на Донбасі: у Берліні не бачать протиріччя в словах посла Райхеля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2172094-viborina-donbasi-u-berlin-ne-bacat-protiricca-v-slovah-posla-rajhela.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси