Пріоритетні стратегії інформаційної політики у контексті національних інтересів України: ліберальний ракурс.

Автор(и)

  • H. M. Kuts Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Ключові слова:

інформаційна політика, національний інтерес, Україна, лібералізм

Анотація

Здійснено розгляд пріоритетних стратегій інформаційної політики у контексті національних інтересів України крізь призму ліберально-демократичного дискурсу. Поняття національного інтересу тісно корелює з поняттям національної безпеки, що актуально для сучасної України, проти якої вже з 2014 року ведеться гібридна війна з боку Росії. Виділено базові напрями українського політичного простору, що потребують перетворень у контексті національного інтересу української держави. Зазначено, що для України залишаються нагальними завдання демонополізації економіки, усунення диспропорції у доходах населення, виваженої соціальної політики, боротьби з корупцією тощо. Акцентовано на необхідності активної роботи стосовно позитивного позиціювання власної культурної самобутності українського народу з метою утвердження на міжнародній арені. Тобто, в інформаційній політиці України формування культурної переваги має супроводжуватися формуванням культурної самоповаги. Сфокусовано увагу на виявленні оптимальних механізмів донесення інформації, які можна застосовувати в інформаційній політиці в Україні, яка покликана забезпечувати її національні інтереси.

Посилання

Берд П. Національний інтерес / Пітер Берд // Короткий оксфордський політичний словник ; [пер. з англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. — 789 с. – С. 436–437.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский ; [пер. с англ. О. Ю. Уральской]. – М. : Международные отношения, 2005. – 256 с.

Горбулін В. П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / В. П. Горбулін. – Харків : Фоліо, 2017. – 255 с.

Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору : [моногр.] / Г. М. Куц ; [за наук. ред. Ю. І. Макара]. – Харків : Віровець А. П. ; «Апостроф», 2011. – 300 с.

Куц Г. М. Проблематика ідентичності в ліберальному контексті / Г. М. Куц // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : «Питання політології». – Харків, 2007. – № 785. – Вип. 10. – С. 79–85.

Куц Ю. О. Природа та сутність державного управління [Електронний ресурс] / Ю. О. Куц // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування : електр. зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – 2013. – № 12. – Режим доступу : http://elzbirn-du.at.ua/Kuc_s.pdf.

Пасховер А. Формула счастья / А. Пасховер // Корреспондент. – 2011. – № 21 (458). – 3 июн. – 86 с. – С. 32–34.

Пшеворський А. Переходи до демократії: лібералізація і демократизація / Адам Пшеворський ; [пер. з англ. П. Таращука] // Демократія : антологія ; [упоряд. О. Проценко]. – К. : Смолоскип, 2005. – ХХVШ. – 1108 с. – (Політичні цінності ; вип. 1). – С. 605–648.

Скиннер К. Свобода до либерализма / Квентин Скиннер ; [пер. с англ. А. В. Магуна / науч. ред. О. В. Хархордин]. – СПб. : Издательство Европейского университета в С.-Петербурге, 2006. – 120 с.

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / [пер. с англ. Н. Яковлева, М. Шерешевской и Э. Осиповой / под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева ; коммент. О. Л. Степановой]. – М. : Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – 592 с.

Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке / Фрэнсис Фукуяма ; [пер. с англ. О. Э. Колесникова, Н. Г. Кротовской, B. C. Кулагиной-Ярцевой и др. ; под общ. ред. О. Э. Колесникова]. – М. : ACT : ACT МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 220 с.

Transparency International. The Global Coalition Against Corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси