Характеристики адвокації в сучасній Україні. Результати експертних інтерв'ю.

Автор(и)

  • S. Batsyukova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова:

характеристики адвокації, масовість, рівень втілення адвокації, агенти адвокації, мішені адвокації

Анотація

Основуючись на результатах експертних інтерв‘ю, в статті проаналізовано характеристики адвокації в умовах сучасної України, в період після Революції гідності. Через характеристики адвокації в статті розкривається соціально-політична природа адвокації, її вплив на життя суспільства в Україні. З метою аналізу розглядаються різні приклади адвокаційних кампаній, агентів, мішеней, цілей та результатів адвокації. Представлено приклади втілення адвокації на локальному, національному та міжнародному рівнях. Аналізується тенденія щодо зміни характеристик адвокації відповідно до змін в політиці.

Біографія автора

S. Batsyukova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

проект ЄС “Association 4U”

Посилання

Звіт Freedom House. Freedom in the World 2017. Ukraine profile [електронний ресурс]. –Режим доступу https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/ukraine

Звіт Freedom House. Nations in Transit 2016. Ukraine [електронний ресурс]. –Режим доступу https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine

Дарендорф Ральф. Биографический указатель [електронний ресурс]. Режим доступу http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/darendorfr.php

Функціоналістський та конфліктологічний підходи [електронний ресурс]. Режим доступу http://pidruchniki.com/17620418/sotsiologiya/funktsionalistskiy_konfliktologichniy_pidhodi

Льюис Козер. Функции социального конфликта// Идея- Пресс. 2000.

Jane Mansbridge et all. The place of self-interest and the role of power in deliberative democracy // The Journal of Political Philosophy, Volume 18, # 1, 2010, pp.64-100

Anchor Fung. Putting the Public back into governance: the Challenges of Citizen participation and its future // Public Administration Review. 2015. Issue 75.

Бурдьё П. Формы капитала. Социологическое простанство Пьера Бурдье [електронний ресурс] – Режим доступу http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital

Світлана Бацюкова. Характеристика адвокації в умовах сучасної Білорусі. Результати експертних інтерв’ю// Вісник Львівського університету.Серія філософсько- політологічні студії. 2017. Випуск 11, с.111-116.

Lucan Way. Civil Society and Democratization // Journal of Democracy. The Maidan and Beyond. Volume 25, # 3, 2014 - p.35-42.

Svitlana Batsyukova. Motivating factors for advocacy in countries with different freedom statuses: Ukraine and Belarus/ The Ideology and Politics Jourrnal.-2016 –pp.5-29- [електронний ресурс]. – Режим доступу http://ideopol.org/?page_id=7

Nadia Diuk. Finding Ukraine // Journal of Democracy. The Maidan and Beyond. Volume 25, # 3, 2014 - p.83-90.

Національна стратегія у сфері прав людини [електрониий ресурс] – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси