Класифікація «мозкових центрів» світу: основні підходи.

Автор(и)

  • O. M. Maievska Національний авіаційний університет

Ключові слова:

аналітичний центр, «мозковий центр», транснаціоналізація «мозкових центрів», мережеві об’єднання «мозкових центрів»

Анотація

статті розглянуті основні класифікації «мозкових центрів» світу, а також розмежовано поняття «мозкового» та «аналітичного» центру. Зроблено спробу визначити та порівняти основні підходи провідних вчених та практиків до класифікації даних організацій. Нині «мозкові центри» активно розвиваються і посідають вагоме місце серед впливових суб’єктів внутрішньої та зовнішньої політики. Крім того, сучасні тенденції розвитку суспільства сприяли появі аналітичних структур транснаціонального характеру. Ці «мозкові центри» займаються дослідженням питань глобального та регіонального характеру і залучають до співпраці вчених з різних країн. З огляду на такі тенденції авторкою здійснено систематизацію «мозкових центрів» за рівнем організації діяльності та представлено коротку характеристику кожної групи.

Посилання

Сурмін Ю.П. Аналітичний центр// Енциклопедичний словник з державного управління за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна / Ю.П. Сурмін. – К: НАДУ, 2010. – 740 c.

Кочетков Г.Б., Супян В.Б. «Мозговые центры» в США: наука как инструмент реальной политики [Електронний ресурс] / Г.Б. Кочетков,В.Б. Супян // Проблемы прогнозирования. – 2010. – №5. – С. 52 – 67. – Режим доступу: http://www.ecfor.ru/wp-content/uploads/2010/fp/5/05.pdf

Haass R. N. Think tanks and U. S. Foreign policy: a policy-makers perspective [Електронний ресурс] / R. N. Haass // US Foreign Policy Agenda. – 2002. – Vol.7. – No 3. – С.5 – 8. – Режим доступу: http://guangzhou.usembassy-china.org.cn/uploads/images/ QHgRpr9ArKtqbseIUl05Q/ijpe1102.pdf

Abelson D. E. Think tanks and U.S. Foreign policy: an historical perspective [Електронний ресурс] / D. E. Abelson // US Foreign Policy Agenda. – 2002. – Vol.7. – No3. – С. 9 – 12. – Режим доступу: http://guangzhou.usembassy-china.org.cn/uploads/images/QHgRpr 9Ar- KtqbseIUl05Q/ijpe1102.pdf

Мирзаян Г. В. Мозговые центры и процесс принятия решений в США [Електронний ресурс] : электронный научный журнал / Г. В. Мирзаян // Россия и Америка в ХІХ веке. – 2011. – No 3. – Режим доступу до журн. : http://www.rusus.ru/?act=read&id= 301#_ftn2

Диксон П. Фабрики мысли [Електронний ресурс] / П. Диксон. – М.: «Прогресс», 1976. – Режим доступу: http://www.e-reading.co.uk/djvureader. php/107315/3/Dikson_-_Fabriki_mysli.html

McGann J. G. 2016 Global Go To Think Tank Index Report [Електронний ресурс] / J. G. McGann / Think tanks and civil societies program, International relation program, University of Pennsylvania/ Director J. G. McGann. – 2017. – Режим доступу: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011& context=think_tanks

Макган Дж. Мозговые центры и глобализация внешней политики [Електронний ресурс] / Дж. Макган. – 2006. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/ 2006/4571

Ржевська Н. Ф. Історико-теоретичний аналіз «виробництва» інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2015. – № 7. – С. 73-83. – Режим доступу: http://www1.lnu.edu.ua/publications /bulletins/index.php/politology%20/article/viewFile/1263/1320

McGann J. G. 2014 Global Go To Think Tank Index Report [Електронний ресурс] / J. G. McGann/ Think tanks and civil societies program, International relation program, University of Pennsylvania/ Director J. G. McGann. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1008&context=think_tanks

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку