Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном.

Автор(и)

  • О. І. Pavliuk Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”

Ключові слова:

зовнішньополітична концепція, США, політична доктрина, Перська затока, Ісламська Республіка Іран, зовнішня політика

Анотація

У статті досліджуються основні чинники формування політики США щодо країн Перської затоки, стратегії та механізми її здійснення на прикладі відносин з Ісламською Республікою Іран. Аналізуються концептуальні підходи політики Сполучених Штатів у регіоні Близького і Середнього Сходу. У постбіполярному світі стримування Ірану стало для США основним компонентом політики в близькосхідному регіоні. З точки зору Сполучених Штатів, це обумовлено тим, що Іран продовжує підтримувати міжнародний тероризм, прагне до експорту ісламської революції, нарощує свої військово-технічні можливості, включаючи розвиток ядерної програми, перешкоджає врегулюванню палестино-ізраїльського конфлікту. У відповідь, здійснюючи тиск на іранську економіку, США намагаються обмежити фінансові можливості Ірану спонсорувати свою протиправну активність. Автор стверджує, що стабільним і пріоритетним чинником формування політики США щодо вказаного субрегіону виступали економічні інтереси, обумовлені наявністю тут величезних енергетичних ресурсів. Найважливішим із економічних інтересів був і залишається доступ до нафтогазових запасів, а саме видобуток, переробка і реалізація арабської нафти.

Посилання

Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада нац. Безпеки і оборони України, Нац. ін.-т пробл. між нар. безпеки; Відп. Редактор Б. О. Парахонський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С. 159

Бртерский М. В. Политика США в отношении стран «оси зла»/ М. В. Братерський // США – Канада: Экономика. Политика. Культура. – 2003. – №4. – C. 39-57

Геттемюллер Р. Иран и американо-российское сотрудничество/ Геттемюллер Р. // Pro et Contra. – 2008. - №4. – С. 70-80

Захарченко А.М. Близькосхідна стратегя Б. Обами: традиції та інновації в американських підходах до регіону / А.М. Захарченко // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2010. - №11 (112). – С. 3-15.

Ініціативи Ширшого Близького Сходу і Північної Африки, 20 червня 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/20-06-05.html

План “Дорожная карта” - единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке, 23 Июня 2004 [Електронний ресурс] / Цент новостей ООН. – Режим доступу: http://www.un.org/russian/news/printnews.asp?newsID=2201

Швед О. В. Близький і Середній Схід у контексті Стратегії національної безпеки США: висновки для України / О. В. Швед// Стратегічна панорама. – 2006. – № 2. – С. 88-97

Хаас Р. Новий Близький Схід [Електронний ресурс] / Р. Хаас. – Режим доступу: http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1165917600

Юлдашева Г. И. Ирано-американские отношения: история и современность / Г. И. Юлдашева // США-Канада: Экономика. Политика. Культура. – 2008. – №3. – C. 53-71 [ С. 64]

Cambanis T. The Carter Doctrine: A Middle East strategy past its prime, 13 October 2008 [Електронний ресурс] / Cambanis T. // The Boston Globe. – Режим доступу: http://www.bostonglobe.com/ideas/2012/10/13/the-carter-doctrine-middle-east-strategy-past-its-primethe-carter-doctrine-middle-east-strategy-past-its-prime/xkDcRIPaE68mFbpnsUoARI/story.html

Clawson P. U.S. Sanctions on Iran / P. Clawson. – Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1997. – P. 85

Klare M. T. The Clinton Doctrine / T. M. Klare // The Nation. – 1999. – 1 April. – P.14

Lieber R. Eagle Rules? Foreigne Policy and American Primacy in Twenty-First Century / Lieber R; U.S. Prentice Hall. – Pearson Education, Inc, 2002. – p. 185

Pratt L. The Reagan Doctrine and the Third World / L. Pratt // Socialist Register . – 1987. – March. – P. 91

President Bush’s Address to the Nation, 10 January 2007 [Електронний ресурс]// The New York Times. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/2007/01/10/world/middleeast/10cndptext.html?pagewanted=all&_r=0

Ravenal E. G. The Nixon Doctrine and Our Asian Commitments [Електронний ресурс] / Ravenal E. G. // Foreign Affairs. – 1971. – January. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/24219/earl-g-ravenal/the-nixon-doctrine-and-our-asiancommitments

Schenker D. Obama in Cairo: Another Step toward Rapprochement? / D. Schenker // Washington Institute for Near East Policy Watch № 1523. – 2009. - May 29. – P. 11-26.

Shenon P. North, Poindexter and 2 others indicted on Iran-Contra fraud and theft charges [Електронний ресурс] / P. Shenon // The New York Times. – 1988. – 17 березня. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/1988/03/17/world/north-poindexter-and-2-others-indicted-on-iran-contrafraud-and-theft-charges.html

Singh М. Broadening the U.S. Approach on Iran / М. Singh // Washington Institute for Near East Policy Watch № 1578. – 2009. – September 15. – P. 57-68.

Supporting Human Rights and Democracy 2005 [Електронний ресурс] / U. S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/j/drl/rls/shrd/2005/63942.htm

The National Strategy of the United States of America, September 2002 [Електронний ресурс]/ The White House. – Режим доступу: http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf

The National Strategy of the United States of America, March 2006 [Електронний ресурс]/ The White House. – Режим доступу: http://www.comw.org/qdr/fulltext/nss2006.pdf

Zbigniew Brzezinski: How Jimmy Carter and I Started the Mujahadeen [Електронний ресурс] / Interview of Zbigniew Brzezinski// Le Nouvel Observateur. – 1998. – 15-21Jan. – p. 76. – Режим доступу: http://consultingbyrpm.com/blog/2010/02/zbigniew-brzezinski-how-jimmy-carterand-i-started-the-mujahadeen.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку