Біологічні детермінанти політичної поведінки.

Автор(и)

  • A.Yu Kravets Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Ключові слова:

біополітика, політична поведінка, біологічні детермінанти політичної поведінки

Анотація

Основною метою є дослідження біологічних детермінантів політичної поведінки у сучасному біополітичному дискурсі. З’ясовано, що політична поведінка – складний для аналізу термін, адже в біополітичному середовищі постійно точаться дискусії з приводу того, яка складова – генетична чи соціальна – більшою мірою впливає на соціальну та політичну поведінку людини. Доведено, що в біополітичному співтоваристві й досі немає чіткого бачення, які ж чинники можна віднести до біологічних. Запропоновано в якості біологічних детермінант політичної поведінки розглядати генетику (спадковість); адаптацію; домінування і підкорення; інстинкти; наслідування; координацію та кооперацію; вроджені властивості мозку і психіки. Біополітики розглядають «людину політичну» як продукт біологічно-еволюційного розвитку, що має генетичну схильність до формування ієрархічних структур, соціального та політичного домінування і підкорення. При цьому людський мозок і психіка містять у собі генетичні детермінанти (інстинкти, гени, вроджені особливості), що впливають на людську соціальну і політичну поведінку.

Посилання

Зуб А. Социобиология: возможности и границы в исследовании природы человека [Текст] / А.Зуб // Проблема человека в философии – М.: Университетский гуманитарный мир, 1998. – С.64-72.

Кропоткин П. Взаимопомощь как фактор эволюции [Текст] / П. Кропоткин – Харьков: типография В.Г. Шеншелевича, 1919 – 155с.

Олескин А. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты [Tекст] / А. Олескин. – Москва: МГУ, 2001. – 230 с.

Baskin K. The Complexity of Evolution: History as a post-Newtonian social science [Text] / K. Baskin //Social Evolution & History. – M., 2013. –№ 1. – P. 3-15.

Blank R. Biology and Politics: An Introduction [Text] / R. Blank // Politics and the Life Science: The State of the Discipline. – UK: Emerald Group Publishing, 2014. – 280 p.

Kelman H., Hamilton V. Crimes of Authority and Responsibility [Text] / H. Kelman, V. Hamilton. – NY, 1998. – P.137.

Peterson A., Somit A. Biology and politics: The cutting edge [Text] / A. Peterson, A. Somit. – UK: Emerald Group Publishing, 2011 – 231 p.

Somit А., Peterson S. The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution [Text] / A. Somit, S. Peterson. – NY: Palgrave Macmillan, 2005. – 190 р.

Williams G. Adaptation and natural selection [Text] / G. Williams – NY: Princeton University press. 1996. – 235 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія