Вплив незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» на становлення громадянського суспільства у Польщі.

Автор(и)

  • Yu. V. Okunovska ДонНУ імені Василя Стуса

Ключові слова:

«Солідарність», демократизація, трансформація, громадянське суспільство, «третій сектор»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню діяльності незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» та її впливу на демократичні трансформації та становлення громадянського суспільства у Польщі. Враховуючи особливості громадянського суспільства у країнах Центрально-Східної Європи досліджено так звані «хвилі демократизації» в них та причини появи опозиційних до існуючого комуністичного ладу х сил. На основі вивчення діяльності «Солідарності» у 80-х роках ХХ ст. розглядається її місце у системі владних повноважень взаємодія з правлячою силою, методи діяльності та спроби налагодження діалогу. Висвітлено зміну політичної кон’юнктури польського суспільства. Проаналізовано причини розколу незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» та його значення для польського суспільства. Доведено, що розкол профоб’єднання і формування нових партій сприяли процесу політичної диференціації і формуванню громадянського суспільства в країні. У ході дослідження визначаються основні характерні риси польського трансформаційного періоду, що включають в себе: наявність «Солідарності» як опозиційної сили, демократизацію життя та активізацію громадянського суспільства.

Посилання

Podgуrecki A. Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie/ А. Podgуrecki - Rzeszow1995. – s. 160

Załęski P. Czy Solidarność była społeczeństwem obywatelskim? jak został zapomniany neorepublikański projekt samorządnej rzeczypospolitej/Р. Załęski //Kultura i spoleczenstwo - №4. – 2010 – s.141-152

Gardavsky J. Dialog spoteczni w Polsce. Teoria, historia, praktyka / Julius Gardavsky. - Warszawa, Ministerstwо Pracy i Polityki Społecznej, - 2009. - 456 р.

Шевчук Д. «Солідарність»: польський шлях до свободи// Електронний ресурс Україна Incognita. Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/solidarnist-polskij-shlyax-do-svobodi.html

Зеленько Г. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи/Г. Зеленько//Науковий вісник:ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України – С. 64-84.

Бусленко В. Інституціоналізація парламентської опозиції в Польщі / В. Бусленко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – № 20. – С. 444 – 453

Gazeta wyborcza. – 25. 08. 1989

Куронь Я. Семилетка, или Кто украл Польшу / Я. Куронь, Я. Жаковский // Иностранная литература. – 1994. – № 10. – С. 213–225

Телегуз А. Перший уряд ІІІ Речі Посполитої: польський варіант демократичної революції/А. Телегуз// дух і літера № 22. Польські студії – с.246-263

Телегуз А. Роль незалежної самоврядної професійної спілки „Солідарність” у творенні новітньої польської держави(1980–1991 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / А. В. Телегуз; Дипломат. акад. України при Мін-ві закордон. справ України. - К., 2009. – 22 c.

Чернега П.М., Телегуз А.В.Криза ідентичності та розкол антикомуністичного об’єднання «Солідарність» як наслідок політичних і персональних розбіжностей у русі в 1989– 1990 роках/П. Чернега, А. Телегуз//Гілея.Випуск 65 - С.144-149

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси