Регіональний лобізм в сучасній політичній системі: проблеми теоретичного та прикладного характеру.

Автор(и)

  • І. Vorchakova Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Ключові слова:

регіональний лобізм, суб’єкти лобізму, лобістська діяльність, політична система

Анотація

Піднімається проблемa впливу регіонaльного лобізму нa зaгaльнонaціонaльну політичну систему. Обгрунтовуються шляхи тa способи предстaвництвa регіонaльних інтересів і можливі механізми їх вирішення. Через діяльність різноманітних суб’єктів регіонального лобіювання представлені варіації успішних та проблемних лобістських практик. Показано, що саме від рівня суб’єкту лобіювання залежать результати отримані в наслідок впливу на органи влади. Доводиться залежність регіональної влади від територіально-політичної системи країни і відповідно можливостей регіональної еліти впливати на прийняття стратегічно важливих рішень для регіону. На прикладі Миколаївської області представлений прикладний характер лобістської діяльності. Підкреслюються позитивні та негативні наслідки від функціонування суб’єктів регіонального лобізму. Доведено, що на сьогоднішній день у вітчизняній практиці домінує опосередковане чи безпосереднє лобіювання своїх інтересів саме бізнес-структурами та корпораціями на всіх рівнях територіально-адміністративних одиниць. Підкреслено, що виходячи з фрагментарності дослідження регіонального лобізму у наукових вітчизняних доробкам доцільним є подальше грунтовне вивчення даного феномену.

Посилання

Ворчакова І. Регіональний лобізм як одна з форм політичного впливу / І. Ворчакова // Problems and perspectives of development of world science: materials of the X International research and practice conference (s. Donetsk, 15-17 February 2013) / Scientific journal “Aspect”, V.2. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia Ltd, 2013. – 108 p. – C. 98-100.

Ворчакова І. Регіональні політичні партії як інститут регіонального впливу на загальнонаціональному рівні / І. Ворчакова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія» (Матеріали міжнародної наукової конференції «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століття»). – 2015. – Випуск 1 (18). – С.129-131.

Муращенков С. В. Формирование лоббистских отношений на региональном уровне: институциональный аспект / С. В. Муращенков // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. – С. 126-136.

Стaн політичних пaртій нaпередодні держaвного фінaнсувaння / Дослідження Комітету виборців Укрaїни [Електронний ресурс]. – 21 с. http://glavcom.ua/pub/pdf/50/5047/partiiukraine.pdf

Тихомирова Є.Б. PR – природа сучасного лобізму // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2003. – № 6(32). – С. 122-127.

Шачковська Л.С. Реалії українського лобіювання / Л.С. Шачковська // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2016 р. – С. 133-135.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси