Ризик як складова прийняття політичного рішення політичним лідером.

Автор(и)

  • I. D. Pokhylo Вінницький національний технічний університет
  • A. V. Slobodyanyuk Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

ризик, політичний ризик, політичне рішення, політичне лідерство

Анотація

У статті автори намагаються визначити необхідність врахування політичного ризику при прийнятті політичних рішень основним суб’єктом політики – політичним лідером. Досліджуються чинники, що впливають на прийняття ризикових рішень політичним лідером. Особливу увагу приділено авторами проблемі ймовірності при прийняття ризикових рішень. Визначено категорію «політичний ризик» та яке саме рішення є оптимальним за даних обставин.

Посилання

Пугачев В.П. Субъекты политики: личность, элиты, лидерство/Пугачев В.П. . – М.: О-во "Знание" РСФСР, 1991, - 56с.

Корнієнко В.О., Похило І.Д. Ефективність політичного лідера: критерії та механізми реалізації в сучасній Україні : Монографія/ Корнієнко В.О., Похило І.Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 140с.

Short Y. F. The social fabric at risk: Toward the social transformation of risk analysis. Amer. association, 1984: Presidential address // Amer. Social. – Vol. 49, № 6. – N. Y., 1984.

Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни./Альгин А.П . – М.: Мысль, 1989. – 187с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси